Andra nyheter

Den iranska mullaregimen och Iraks regering planerar attackera flyktingläger.

Camp ashraf attackeras av irakiska stykor, juli 2009
Camp ashraf attackeras av irakiska stykor, juli 2009

Enlig uppgifter hotas Camp Ashraf, hem för ca. 4 000 flyktingar tillhörande den demokratiska oppositionen Iranska Folkets Mojahedin (PMOI), av ett överhängande och illegalt militärt angrepp av irakisk militär i enlighet med en överenskommelse som ingåtts med den fanatiska iranska regimen som har som mål att fängsla, tortera och mörda invånarna i Camp Ashraf. Flyktingarna i Camp Ashraf är skyddade flyktingar under Fjärde Genevekonventionen och får inte skadas, förflyttas eller på annat sätt utsättas för kränkningar av deras mänskliga rättigheter.

FFFI fördömer den irakiska regeringens intentioner att angripa flyktingarna i Camp Ashraf. FFFI fördömer också den blockad av Camp Ashraf som på senare tid har eskalerat i samband med de amerikanska truppernas tillbakadragande och uppmanar USA, EU inklusive Sverige, samt det övriga världssamfundet att omedelbart ingripa mot den planerade humanitära katastrof som nu planeras av irakiska myndigheter i samarbete med Iran.

läs mer..