Mänskliga Rättigheter

Sex hängda i Iran

Publicerad: 24 augusti 2010

På söndag den 22 augusti, genomförde den iranska regimen ännu en omänsklig handling och avrättade tre manliga fångar i Esfahan fängelset, i centrala Iran. Offren var identifierade som Akbar Z., 33 år, Hamid-Reza H., 38 år samt en annan 38-årig man av afghanska ursprung, Shah S.

Även tre andra fångar, identifierade endast genom sina initialer SR, AM, och M. Kh., avrättades offentligt genom hängning i staden Azna i provinsen Lorestan.

Denna omänskliga handling utfördes offentligt, i närvaro av ett antal av regimens tjänstemän under en mycket sträng säkerhet. Bland de närvarande tjänstemännen märktes chefen för provinsens rättsväsende (statliga nyhetsbyrån Fars, 12 augusti 2010).

Samtidigt sade, Brig. Gen. Hossein Sajedinia, befälhavare för Storteherans statliga säkerhetsstyrkor (SSF), att 1 269 personer har gripits i huvudstaden enbart under en vecka. Arresteringarna gjordes under regimens förevändning om att skydda ”social trygghet”. Enligt rapporten ”stoppades 964 bilar och motorcyklar i förra veckan under genomförandet av socialsäkerhetsplanen.”

Brig. Gen. Ahmad-Reza Radan, biträdande chef för SSF, hotade på söndagen att ”Vi kommer inte på något sätt visa eftergivenhet … under genomförandet av den sociala och moraliska säkerhetsplanen.”

Han tillade att olika fall har hänskjutits till domstol och de berörda individerna kommer att få sina fordon konfiskerade i två månader (tidskriften Borna, ansluten till Revolutionsgardet). Radan sa även att förutom SSF-styrkorna deltar 26 andra [repressiva] organ [av regimen] i den så kallade ”kyskhet och beslöjning planen”.

Offentliga avrättningar genom hängning och omfattande arresteringar, särskilt när det gäller kvinnor och ungdomar, avslöjar den vacklande iranska regimens oförmåga att möta befolkningens ökande protester mot den styrande religiösa fascismen.