Nukleärt

Ahmadinejad signerar lag om trotsig urananrikning

Publicerad: 16 augusti 2010

Statliga medier rapporterade på måndagen att Irans president Mahmoud Ahmadinejad skrev på ett lagförslag som tvingar regeringen att fortsätta med urananrikning och samtidigt begränsa samarbetet med FN:s nukleära övervakningsorgan.

Statliga medier rapporterade på måndagen att Irans president Mahmoud Ahmadinejad skrev på ett lagförslag som tvingar regeringen att fortsätta med urananrikning och samtidigt begränsa samarbetet med FN:s nukleära övervakningsorgan.

Nyhetsbyrån IRNA rapporterade att lagförslaget, ”Skydda Islamistiska republiken av Irans fredliga nukleära bedrifter” som antogs av lagstiftarna föra månaden, manar till fortsatt urananrikning upp till 20 procent.

I enlighet med lagen är regeringen tvungen att fortsätta sina ansträngningar för att frambringa bränsle till Teherans forskningsreaktor jämte den 20 procentiga anrikningen … samt att tillverka bränslestavar som krävs för reaktorn.

Lagen stipulerar även att regeringens samarbete med IAEA (det internationella atomenergiorganet) sker endast inom ramen för icke-spridningsavtalets allmänna förordningar.  

Den förbjuder varje form av samarbete som sträcker sig längre än icke-spridningsavtalets krav, skriver den engelskspråkiga tv-kanalen Press TV på sin webbsida. 

Iran säger att landet anrikar uran till 20 procent för att tillverka bränsle till Teheranreaktorn som framställer medicinska isotoper. Ledande iranska tjänstemän säger att Teheran kommer att stoppa det känsliga arbetet om det får bränsle av världsmakterna.

Västländerna vill att Iran upphör med sin urananrikning till 20 procent, eftersom detta innebär i teorin att Iran kommer närmare 90-procentsnivån som krävs för att framställa en atombomb.

Teheran säger att landets atomprogram uteslutande är av civil karaktär.

FN, USA, EU, Australien och Kanada har infört sanktioner mot Iran för att landet fullföljer sitt anrikningsprogram.

IRNA rapporterar att den nya lagen ger även regeringen befogenhet att investera i olika områden av fredlig kärnteknologi … (för att uppnå) full nukleär oberoende.

Den säger även att regeringen måste under alla omständigheter slå tillbaka mot länder som väljer att inspektera iranska fartyg och deras last i öppet hav enligt de nya FN-sanktionerna som antogs den 9 juni.

Enligt de senaste FN-sanktionerna, kan medlemsstater genomföra inspektioner till havs av iranska fartyg som misstänks transportera utrustning och material för nukleär användning.