Andra nyheter

Massavrättningen av politiska fångar 1988

khavaran2 Iranska kvinnosamfundet i Sverige

 

Inbjudan

 Massavrättningen av politiska fångar 1988, ett brott mot mänskligheten

Iranska kvinnosamfundet i Sverige högtidlighåller minnen av de 30 000 politiska fångar som avrättades i sommaren 1988 i Iran.

I programmet hedras minnen av de avrättade politiska fångarna med en historisk tillbakablick och berättelser av kvinnliga fångar som då var medlemmar eller sympatisörer av i Folkets Mujahedin, den största oppositionsgruppen mot prästerskapets totalitära envälde.

Medverka och hedra minnen av de 30 000 politiska fångar!

Deras enda brott var att stå upp för frihet och demokrati samt vägrade underkasta sig prästerskapets totalitära envälde.

Datum: söndagen den 22 augusti

Kl: 17:00-19:00

Plats: Kista Träff, Sverige salen

Läs mer om

Massaker av politiska fångar