Andra nyheter

Demonstration mot planerade avrättningar av oppositionella i Iran

2010-08-06 22:53

Manifestation:

– i protest mot den iranska regimens konspiration rörande Camp Ashraf i Irak
– i protest mot regimens planerade avrättningar av oppositionella.

Lördagen den 7 augusti 2010 kl. 13.30 anordnar sympatisörer till Iranska Nationella Motståndsrådet i Stockholm en manifestation i protest mot den iranska regimens konspiration mot lägret Camp Ashraf (som ligger i Diyala-provinsen i Irak) och i protest mot regimens planerade avrättningar av oppositionella. Manifestationen kommer att ske utanför den iranska ambassaden i Lidingö.

Sedan måndagen den 15 februari 2010 har en grupp människor samlats som påstått sig vara ”familjemedlemmar till Ashrafs invånare” utanför lägret Camp Ashraf. Dessa personer agerar på direkt order av irakiska underrättelsestyrkor (kallad ”Ashrafs nedläggningskommitté”) som i sin tur får sina instruktioner från den iranske högste ledaren Ali Khamenei samt från Nouri Maleki.

Detta är ett känt skamgrepp som används av den iranska regimens agenter med jämna mellanrum. Att utöva psykisk tortyr gentemot invånarna i Ashraf syftar till att bereda vägen för nya angrepp liknande de som inträffade förra året i slutet av juli när 11 lägerinvånare dödades, däribland Hanif Emami, 28 år, och Siavosh Nezamolmolki, 27 år, som båda hade starka band till Sverige.Dessutom skadades flera hundra, varav ett tiotal personer fortfarande lider av allvarliga och bestående men.

Det agerande som nu pågår utanför Camp Ashraf är identiskt med hur den iranske regimens förtryckt sitt eget folk. Motivet är att den iranska regimen söker hämnas på Camp Ashrafs invånare som under drygt 30 år kämpat för frihet och demokrati i Iran.

Under de senaste veckorna har den iranska regimen fastställt dödsdomarna för flera människor. Där ibland finns dödsdomarna för Jafar Kazemi, 47 år, Javad Lari, 55 år, samt Ali Saremei, som anklagas för samröre med oppositionsgruppen Iranska Folkets Mujahedin och som har familjeband med tidigare politiska fångar.

Demonstranterna vid lördagens demonstration uppmanar UNAMI och de amerikanska styrkorna i Irak att stoppa kränkningarna av lägerinvånarnas rättigheter och se till att deras rättigheter upprätthålls i enlighet med befintliga och gällande internationella konventioner. Säkerheten för invånarna i Camp Ashraf måste garanteras i enlighet med de avtal som garanterar deras rättigheter och i enlighet med internationell rätt.

Avrättningarna av politiska fångar i Iran måste stoppas. EU, och för Sverigesdel i synnerhet Sveriges regering och utrikesminister Carl Bildt, måste agera.

Kontakta:

Hanif Asyabani – 0700 12 17 05

Akbar Parizani: – 0707 45 56 60