Andra nyheter

Statslösa iranska flyktingar i behov av akut hjälp

Publicerad 2010-07-26

Omkring sex tusen iranska asylflyktingar befinner sig för närvarande i Turkiet i väntan på att beviljas visum från EU:s medlemsstater, enligt Spiegel Online. Rapporter gör gällande att 4.000 av de totalt 6.000 asylsökande iranierna i Turkiet är medborgarrätts- och politiska aktivistersom tvingats i exil efter det hänsynslösa förtryck av oppositionella som efterföljde förra årets presidentval i Iran.

De iranska asylflyktingarna i Turkiet väntar oroligt på visum från EU:s medlemsländer. Under tiden lever de i rädsla och skräck på grund av närvaron av iranska regimens tjänstemän och agenter, uppger samma rapport.

Enligt Spiegels rapport har många av de asylsökande lämnat Iran med en obetydlig summa pengar och i vissa fall endast med de kläder de hade på sig. Nu, ett år senare, vilar deras öde i händerna på EU-ländernas migrationsmyndigheter som granskar och behandlar deras asylansökningar.

Läget är akut och FFFI uppmanar Sverige och EU:s övriga medlemsländer att skynda på processerna för dessa flyktingar för att minska både deras humanitära lidande och risken för iranska repressalier.