Artikel

Gigantisk ekonomiskt stöd till regimens förtryckarstyrkor

Publicerad 2010-08-03

De senaste månaderna har Mahmoud Ahmadinejads regeringen ägnat stora ekonomiska resurser till att finansiera den iranska regimens repressiva organ och ökat deras budget med upp till 50 procent, enligt de senaste rapporterna.

Befälhavaren för en av dessa styrkor, deparamilitära Bassij-styrkan, stoltserade nyligen att budgeten för olika verksamheter under hans befäl har ökat mellan 2 till 7 gånger.

Den iranska regimen har i år anslagit 14.7 miljarder dollar till sin repressiva väpnade styrkor jämfört med 11.2 miljarder från förra året. Regimens officiella statistik visar att försvarsdepartementet har tillägnat sig (lagt beslag på) 50 % av den senaste tidens ökning. Budgeten för det iranska revolutionsgardet, som är drabbad av olika internationella sanktioner för tillsyn av regimens kärntekniska program, har ökat till 5.8 miljarder dollar från 4.8 miljarder under förra året.

Den paramilitära Bassij-styrkan är en del av iranska revolutionsgardet likt extraterritoriala Quds-styrkan som ansvarar för verksamheter utanför landets gränser. Majoriteten av regimens ställföreträdare i Majlis (parlamentet) har ägnat särskild uppmärksamhet åt Bassij och samarbetat med Ahmadinejad för att öka dess finansiella resurser.

Mohammad Reza Naqdi, chef för Bassij-styrkan konstaterades nyligen, i ett möte med Bassij-styrkans befälhavare, att antalet Bassij-baser har ökat genom finansiella krediter som har erhållits ”i samarbete med Majlis ställföreträdare” till olika projekt.
 

Den statliga nyhetsbyrån Fars, rapporterar på torsdag och citerade Naqdi som säger, ”I år har det vidtagits en oförklarlig åtgärd för att öka antalet Bassij-baser över hela landet, vilket är utan motstycke i jämförelse med tidigare år.” Antalet nya baser under 2010 uppgår till 7000.

Paramilitära Bassij-styrkan finansieras även med medel från andra källor utöver tillskottet från statligt kontrollerade fonder. Den 5 maj, sade chefen för styrkan, Naqdi, att ”Man får ha i åtanken att statens budget är begränsad och därför kan vi inte nöja oss med att enbart förlita på denna källa.”

Den paramilitära Bassij-strykan spelade en betydande roll i att undertrycka regimkritiska protester i 2009 genom att döda demonstranter på gatorna eller att frihetsberöva och tortera dem i landets olika fängelser. Budgetökningen för detta repressiva organ avslöjar prästerskapets ständiga rädsla för fortsatt nedfall och omfattande regimkritiska protester .