Nukleärt

USA sanktionspaket mot Iran ett steg mot rätt riktning

Publicerad 2010-06-25
 
I USA har kongressen röstat igenom nya hårda sanktioner mot Iran, strax efter FN:s utökning av sanktionerna, som har påverkat amerikanska och europeiska affärsförbindelser med Iran. Senaten röstade först för sanktionerna med 99 röster mot noll, varpå 408 ledamöter mot åtta i representanthuset sade ja till nya bestraffningar mot iranierna på torsdagen.
Avsikten med sanktionerna är att förmå Teheran att följa världssamfundets uppmaning att frysa landets kärnkraftsprogram.

FFFI anser, som har tidigare, att dagens sanktioner mot det diktatoriska styret i Iran är ett steg i rätt riktning. En fortsatt och förstärkt enighet från omvärlden mot Iran och ett starkt politiskt stöd till den organiserade iranska oppositionen som verkar för införande av demokrati i Iran vore ytterligare betydande steg i den riktningen. Steg som kan bli grunden för en positiv framtid för Iran.

EU bör också går längre än FN;s sanktionerna och fatta beslut om hårda sanktioner på EU:s utrikesministermöte i juli.