Nukleärt

Iran har producerat höganrikat Uran

 
Iran har anrikat åtminstone 5,7 kilo uran till 19,7 procent, uppges i en ny rapport från FN:s atomenergiorgan IAEA som nyhetsbyråerna AFP och Reuters fått tillgång till.Det höganrikade uranet ska enligt Iran användas till landets forskningsreaktor.I sin rapport uttrycker IAEA fortfarande oro för att Iran försöker utveckla kärnvapen och manar till överläggningar med Iran om ”eventuella militära delar” av kärnkraftsprogrammet.Iran skrev nyligen under ett avtal med Turkiet om att skicka 1 200 kilo uran som anrikats till 3,5 procent ”inom en månad” och få tillbaka 120 kilo 20-procentigt anrikat uran ”inom ett år”, för att på så vis uppfylla ett kompromissförslag från IAEA i fjol för att lösa den långvariga kontroversen om kärnkraftsprogrammet.

Västvärldens reaktion till avtalet blev dock skeptisk. I stället har förslag på nya sanktioner mot Iran lagts fram i FN:s säkerhetsråd.

För produktion av ”riktiga” kärnvapen brukar det anses att man behöver anrika uranet till cirka 90 procent