1988-bildutställning-05

Bildutställning: 1988 års massaker på 30 000 politiska fångar i Iran