Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Minst en avrättning per dag under marsmånad i Iran

Iranska regimen verkställde 39 dödsstraff under marsmånad vilket motsvarar minst en avrättning per dag. Det verkliga antalet är dock högre då regimen inte rapporterar alla avrättningar och det är svårt att bekräfta verkställda avrättningar.

19 av offren var dömda till döden för mord medan de andra var avrättade för narkotikarelaterade brott. Ett av offren var kvinna, enligt rapporterna.

Adelabad-fängelset i Shiraz står ut för att det stod för minst 20 av de senaste 40 avrättningarna.

Antalet avrättningar och regimens användning av dödsstraff har ökat dramatiskt under senaste året samtidigt som Raisi tog över presidentposten.

FN:s särskilde Iranrapportör uttryckte oro för denna alarmerande trend i sin senaste rapport. Han varnade dessutom att regimen idag använder dödsstraff i större utsträckning, särskilt mot oppositionella och för att slå ner protester i landet.