Mänskliga Rättigheter

FN:s Iranrapportör uppmanar Teheran att avskaffa tortyr och frige fångar

FN:s särskilde Iranrapportör Asma Jahangir uppmanade iranska regimen att avskaffa tortyr och frige samtliga politiska fångar. Uppmaningen kom under en intervju med den arabiska nyhetskanalen Al-Arabiya där hon diskuterade den alarmerande situationen för mänskliga rättigheter i Iran.

Hon påpekade under sin intervju att det förekommer allvarliga människorättskränkningar i många områden i landet. Hon framhöll att det sker systematiska brott mot rättsstatsprincipen, tortyr förkommer och de arresterade vägras rättvisa rättegångar. Hon lyfte även fram de diskriminerande lagarna som marginaliserar kvinnor samt diskrimineringen av religiösa och etniska minoriteter i Iran.

Asma Jahangir tillade att hon tror att den iranska regeringen har börjat titta på dessa överträdelser men beklagade samtidigt att de åtgärder som vidtas för att ta itu med dessa kränkningar är ”obetydliga”.

”[Iranska] Regeringen vet att det finns problem som behöver åtgärdas”, sade hon och betonade att den inte längre kan fortsätta försena dessa åtgärder eftersom medvetenheten ökar över hela världen.

Med hänvisning till de som protesterar i Iran med krav på förbättring av situationen för mänskliga fri- och rättigheter sade hon att hon inte kommer att uppmana dem att avstå från att göra sig hörda trots att de riskerar fängelse och tortyr.

Hon påminde dem om att det är varje medborgares rätt att försvara sina rättigheter och protestera mot incidenter där rättigheter kränks.

Det viktigaste är att aktivisterna skapar ett starkare nätverk med människorättsorganisationer, journalister, arbetsgivare och andra eftersom de då kan garantera varandras säkerhet och kommer att kunna arbeta på ett bättre och effektivare sätt för att utmana alla de åtgärder som kränker deras rättigheter, sade hon.

Asma Jahangir påpekade dock under intervjun att hon inte var säker på att [iranska myndigheter] skulle följa rekommendationerna i hennes senaste rapport där hon bland annat uppmanar iranska regeringen att avskaffa tortyr, frige politiska fångar samt utreda 1988 års massaker i Iran.

Det får inte finnas någon tolerans för människorättskränkningar mot människor som bara vill ha sina rättigheter eller människor som kämpar för andras rättigheter, betonade hon.