Mänskliga Rättigheter

UD svarar på FFFI:s frågor om mänskliga rättigheter i Iran

FFFI skickade tre specifika frågor till utrikesministern Margot Wallström (S) beträffande de allvarliga människorättskränkningar som tagits upp av FN:s särskilde rapportör för Iran, Asma Jahangir, i hennes senaste rapport om situationen för mänskliga rättigheter i landet.

Frågorna fokuserade framförallt på 1988 års massaker av tusentals politiska fångar som FN:s Iranrapportör uppmärksammade i sin rapport och som FFFI rapporterade om tidigare.

FFFI:s frågor och svaren från UD kan läsas nedan.

FFFI: Avser Sverige stödja arbetet från FN:s Iranrapportör i denna fråga genom att erkänna och fördöma 1988 års massaker i Iran?

UD: Regeringen stödjer aktivt FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter i Iran, bl.a. genom att ingå i den kärngrupp av länder som lägger fram en resolution för att förlänga specialrapportörens mandat. Specialrapportören besökte Sverige den 17 augusti, och träffade då bl.a. utrikesminister Margot Wallström.

Regeringen ser mycket allvarligt på situationen för mänskliga rättigheter i Iran, inklusive användningen av dödsstraff och fängslanden av politiskt oppositionella. Vi tar också kontinuerligt upp dessa frågor i politiska möten med iranska företrädare.

FFFI: Kommer Sverige att ta upp dessa massavrättningar under kommande möten i FN:s MR-råd och generalförsamling senare i september nu när Iranrapportören uppmärksammat massakern i ett försök att stoppa kultur av straffrihet i Iran?

UD: Regeringen tar kontinuerligt upp frågor om mänskliga rättigheter i Iran, inklusive avrättningar och fängslanden av oppositionella. Vi tar upp dessa frågor bilateralt i den politiska dialogen med Iran, liksom i FN och dess olika organ. Sverige och EU har en ledande roll för att uppmärksamma och motverka de övergrepp mot mänskliga rättigheter som sker i Iran, och för att motverka en kultur av straffrihet. EU har bl.a. infört riktade sanktioner mot personer som gör sig skyldiga till MR-övergrepp.

FFFI: Vad avser UD göra för svensk-iranier som kräver rättvisa för denna massaker och det faktum att många av de ansvariga håller ledande tjänster och ministerposter i Rohanis regering och att liknande krav växer i det iranska samhället och bland exiliranier?

UD: Vi kommer att fortsätta att aktivt driva frågor om mänskliga rättigheter i Iran, bilateralt och genom FN och EU. Läs gärna mer i våra rapporter om mänskliga rättigheter, här.