Nukleärt, Nyheter

Nya satellitbilder visar misstänkta aktiviteter kring iransk militäranläggning

Iranska regimen har under pågående kärntekniska förhandlingar med väst byggt ut en underjordisk anläggning vid militäranläggningen Parchin och rensat upp ”spår av aktivitet som kan rikta misstankar mot regimen”. Det avslöjar nya satellitbilder som publicerats av Stratfor, en webbsida som arbetar med underrättelsefrågor, på måndagen.

De publicerade bilderna som tagits fem år senare än de ursprungliga visar att iranska regimen har under de senaste åren förstärkt en tunnelingång till anläggningen samt byggt färdigt eventuella administrativa byggnader.

Iranska regimens ”kärntekniköverenskommelse med väst har trätt i kraft, men det betyder inte att den internationella oron kring Teherans kärnteknikprogram är löst. Iran har fortsatt utveckla viss militärteknik, inklusive ballistiska robotar, som en dag kan användas för att stödja kärnvapenkapacitet”, skriver Stratfor.

”Satellitbilder visar att Iran började vidta åtgärder i 2012 i syfte att rensa upp platsen, samtidigt som samtalen med väst började visa mer potential. Det avlägsnade jord och växter som kan ha innehållit bevis för dess tidigare verksamhet i god tid innan inspektörer från Internationella atomenergiorganet (IAEA) anlände i september 2015 och täckte stora områden med betong.”

”Sanningen är att Iran har i större grad förlitat sig på underjordiska anläggningar som de vid Parchin för att utveckla konventionella vapen. Landets hemliga militäranläggningar fortsätter att skapa tvivel kring Teherans vilja att leva upp till sina åtaganden under kärntekniköverenskommelse på långsikt.”

När inspektörerna från IAEA besökte Parchin i slutet av förra året fick de inte ta egna prover från platsen utan iranska regimens myndigheter överlämnade egna jordprover.

Iranska regimens mission till FN förkastar rapporterna som ”grundlösa påstående” ämnad att ”förgifta den positiva atmosfär som råder på global nivå”.

FFFI rapporterade i början av februari att iranska regimen avser att fortsätta trotsa sanktionerna mot landets missilprogram och istället accelerera sitt program för ballistiska robotar i ett direkt svar på de nya amerikanska sanktionerna.