Ekonomi, Nukleärt, Nyheter

Tjeckien stoppar Irans försök att kringgå sanktioner

Tjeckien blockerade tidigare i år ett försök från Iran att köpa en stor leverans av känslig teknikutrustning som kan användas för kärnanrikning, rapporterar Reuters på onsdagen och hänvisar till uppgifter från FN-experter och västerländska källor.

Tjeckiska regeringens ingripande kom efter att falsk dokumentation höjde misstankar om leveransens verkliga destination.

Den senaste årsrapporten från en expertpanel från FN:s säkerhetsrådets kommitté för Iransanktioner, som setts av Reuters, beskriver vissa detaljer kring detta försök från Iran att köpa upp kärnteknikrelaterad utrustning.

Expertpanelen sade, ”i januari i år försökte Iran köpa kompressorer tillverkade av det amerikanskt ägda företaget Howden CKD Compressors, som har dubbla användningsområden.

“Sådana kompressorer kan användas för att extrahera anrikat uran direkt från kaskaderna”, sade Olli Heinonen, tidigare biträdande generaldirektör för Internationella atomenergiorganet och en expert inom kärnteknikfrågor för närvarande vid Harvard University, till Reuters.

“I synnerhet är de användbara när man arbetar med höganrikat uran, såsom 20-procentig uran”, sade han och tillade att kompressorernas exakta specifikationer behövs för en slutgiltig bedömning.

En tjeckiska statstjänsteman och en västerländsk diplomat bekant med ärendet bekräftade för Reuters att Iran hade försökt köpa försändelsen från Howden CKD i Tjeckien och att de tjeckiska myndigheterna hade agerat för att stoppa affären.

Det är oklart om några mellanhänder var inblandade i Irans försök att förvärva dessa maskiner.
Ingenting tyder på att Howden CKD själv var inblandad i något olagligt men tjänstemän på det Pragbaserade företaget avböjde att kommentera fallet.

FN:s expertpanel med ansvar att övervaka efterlevnaden av FN:s sanktioner sade att en “falsk slutanvändare” hade angetts för ordern.

“[Både] upphandlaren och transportbolaget delaktiga i affären hade lämnat oriktiga handlingar i syfte att dölja leveransens ursprung, position och slutdestination med avsikt att kringgå exportkontroll och sanktioner”, tillade expertpanelen.

Den tjeckiska statstjänstemannen berättade för Reuters att den part som ansökt om att köpa kompressorerna hävdade att maskinerna behövdes för en kompressorstation, likt den typ som används för att transportera naturgas från en relästation till en annan.

Tjänstemannen betonade att det var de tjeckiska myndigheter som stoppade affären men avböjde att säga exakt hur transaktionen hade stoppats eller ge specifikationer för kompressorerna eller bekräfta den avsedda köparen.

Tjänstemannen, som talade på villkor av anonymitet, avslöjade att kontraktets totala värde uppgick till ca 61 miljoner dollar (ca 505 miljoner kr), vilket var en enorm summa för det berörda företaget.

FN:s expertpanel noterade också i sin rapport att Storbritannien hade informerat den om ett aktivt iranskt upphandlingsnätverk med kopplingar till svartlistade iranska företag.

Dessa händelser har ökat västvärldens oro och många experter och diplomater undrar om väst verkligen kan lita på att Teheranregimen respekterar ett eventuellt kärntekniskt avtal. USA och västvärlden säger att iranska regimen fortsätter att sträva efter att kringgå internationella sanktioner mot dess kärnteknik- och missilprogram även när förhandlingarna om ett slutgiltigt kärnteknikavtal pågår.

Världens sex stormakter och iranska regimen försöker nå en överenskommelse innan den självpåtagna tidsfristen i slutet av juni efter rapporter den andra april om att parterna hade förhandlat fram det politiska ramverket för ett slutgiltigt avtal. Iranska regimen har enligt dessa rapporter åtagit sig att minska antalet aktiva centrifuger samt accepterat andra långsiktiga begränsningar för sitt kärnteknikprogram i utbyte mot lättade sanktioner.