Nukleärt, Nyheter

Demokratiska senatorer backar från Iransanktioner för nu

Tio demokratiska senatorer som tidigare förespråkat ökade sanktioner mot iranska regimen har gått med på att ge Vita huset ytterligare två månader för att säkra en kärnteknisk överenskommelse med iranska regimen, rapporterade amerikanska medier på tisdagen.

USA:s president Barack Obama har vid flera offentliga framträdanden under den senaste månaden kritiserat kongressens lagförslag om nya sanktioner mot Iran och hotat med att lägga in sin veto om han får ett sådant förslag på sitt bord för underskrift.

USA:s president har också framhållit att ett sådant drag nu skulle döda de pågående samtalen som syftar till att stoppa regimens kärnteknikprogram och dess jakt på kärnvapen. President Obama menar att Iran kommer att lämna förhandlingarna då det ”med rätta” tolkar ekonomiska straffåtgärder mot landet under interimsavtalets period som ett brott mot den gemensamma handlingsplanen.

De demokratiska senatorerna påpekade i ett brev till presidenten att de kommer att avvakta till nästa tidsfrist, den 24 mars, innan de röstar för det nya lagförslaget som president Obama har sagt skulle underminera chanserna till en kärnteknisk överenskommelse.

En av de demokrater som skrivit under brevet är senator Robert Menendez, ledande ledamot i senatens utrikesutskott, som själv har varit med och tagit fram det nya lagförslaget. Bland dem andra demokrater som undertecknat brevet syns Charles E. Schumer från New York, Richard Blumenthal från Connecticut samt Debbie Stabenow från Michigan.

Lagförslaget, som är en mjukare version av ett tidigare lagförslag från förra året, kommer att inför nya sanktioner mot iranska regimen om de nuvarande förhandlingarna med världsmakterna inte leder till ett slutgiltigt avtal innan den slutgiltiga tidsfristen i slutet av juni. De nya straffåtgärderna tar sikte på Irans oljeinkomster och inför straff som syftar till att minska landets oljeexport till noll.

Robert Menendez och de andra demokratiska senatorerna skrev i sitt brev att de är fortsatt djupt skeptiska till Irans åtagande att göra de eftergifter som krävs för att visa för världen att landets kärnteknikprogram endast har fredliga ändamål, innan den 24 mars. De tillade, av hänsyn till president Obamas rädsla för att eventuella nya sanktioner skulle undergräva förhandlingarna, “kommer vi att rösta för detta lagförslag i senaten bara om Iran inte når en överenskommelse om ett politiskt ramverk som tar upp samtliga parametrar för ett slutgiltigt avtal avtal”.

De demokratiska senatorerna betonade att de skulle stå med sina republikanska kollegor och rösta för det nya lagförslaget om Obama-administrationen misslyckas med att nå ett meningsfullt politiskt ramverk för ett slutgiltigt avtal innan tidsfristen för ett politiskt ramverk, den 24 mars.

”Denna tidsfrist är det avgörande testet för iranska [regimens] avsikter”, sade senatorerna i sitt brev.

USA:s utrikesminister John Kerry fortsätter dock att uttrycka optimism över att den förlängning som parterna kom överens om i november förra året skulle leda till en snabb överenskommelse. Men samtalen har nått ett dödläge och konkreta framsteg lyser med sin frånvaro.