Nyheter

IAEA bekräftar stopp för Irans atomarbete, EU lyfter sanktioner

Internationella atomenergiorganet (IAEA), FN:s kärntekniska övervakningsorgan, bekräftar att iranska regimen har stoppat de känsligaste delarna av sitt urananrikningsarbete i enlighet med interimsöverenskommelsen mellan Iran och världens sex stormakter, rapporterar Assoicated Press (AP) på måndagen.

En rapport från IAEA bekräftar att Iran har stoppat sin urananrikning till 20 procent renlighet genom att strypa tillförsel till de centrifugkaskader som anrikar uran vid sina anläggningar Nantaz och Fordow, skriver AP och tillägger att den nivå av renlighet är endast några steg från förmågan att kunna tillverka kärnvapen.

IAEA säger också att iranska regimen har försäkrat organet att den inte kommer att anrika uran på andra platser under en sexmånadersperiod där Teheranregimen och världens sex stormakter ska försöka förhandla fram en slutlig överenskommelse om regimens kärnteknikprogram.

AP rapporterar samtidigt från Bryssel att EU på måndagsmorgonen röstade för att lyfta vissa ekonomiska sanktioner mot Iran efter att IAEA:s bekräftelse om att iranska regimen har stoppat anrika uran till 20 procent samt start arbetet med att genomföra sin del av överenskommelsen.

Interimsöverenskommelsen mellan iranska regimen och världens sex stormakter, som trädde i kraft på måndagen, förhandlades fram efter flera omgångar av samtal mellan parterna förmedlade av EU:s utrikespolitiska chef Catherine Ashton.

Iranska regimen får därmed tillgång till flera miljarder dollar av sina frysta tillgångar utomlands samt sanktionslättnader inom handel med guld och andra ädelmetaller. Dessutom är det nu fritt fram för försäkringsbolag att börja försäkra transport av iransk olja under de kommande sex månaderna som interimsöverenskommelsen gäller.

EU:s sanktionslättnader börjar gälla först efter att beslutet har publicerats på EU:s officiella tidning, skriver AP på måndagen.