Nyheter

Manifestation utanför riksdagen mot utvisning av politiska aktivister till Iran

FFFI, Stockholm-Måndagen den 10 oktober, som också sammanföll med den internationella dagen mot dödsstraffet, hölls en manifestation utanför riksdagen för att kräva att Sverige stoppar utvisningar av politiska aktivister till Iran.


Foto: Mojtaba Fathi

De bakom protestaktionen har även inlett en hungerstrejk sedan tjugo dagar tillbaka i protest mot migrationsverkets beslut att utvisa kurdiska aktivister till Iran.

Målet med dagens samling är att kräva stöd från alla politiska partier och människorätts-organisationer för att [aktivisterna ska få] stanna i Sverige, säger en av hungerstrejkande, Fateh, till FFFI.

Vi har strejkat från den 20 sep i ett tält och läget är svårt med hänsyn till kylan. Vi har familjer och barn i tältet. Vi tackar alla som har stött oss hittills och hoppas att stödet fortsätter, tillade Fateh.

Deltagarna har sagt tidigare att de vill genom sin hungerstrejk uppmärksamma den brutala situationen som råder i Iran och samtidig skicka budskapet till den svenska regeringen om att avstå från att utvisa politiska asylsökande till Iran.

Ann-Margarethe Christina Lihv, vänsterpartistisk politiker, som är oppositions borgarråd i Stockholms kommun talade i stöd för demonstranter och vädjade till Migrationverket att ändra sitt beslut och stoppa utvisningar av politiska aktivister till Iran.

De hungerstrejkandes tält på Sergels torg fick under lördagen besök av ingen mindre än den iranska nobelpristagaren i fred Shirin Ebadi som uttryckte sitt stöd för de hungerstrejkande kurdiska aktivisterna, rapporterade webbsidan beyan.net på lördagen.

Fateh säger till FFFI att Shirin Ebadi gav sitt stöd till våra krav och uppmanade den svenska regeringen att låta iranier som söker asyl i Sverige, liksom tidigare, stanna, eftersom dem som kommer hit är tvungen att lämna landet efter som Iran tvingar de på flykt.

Migrationsverket har inte tagit ny ställning och säger att de [kurdiska aktivisterna] måste lämna Sverige eller så kommer verket att skicka dem tillbaka.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, är starkt kritisk mot Migrationsverkets beslut om att utvisa asylsökande Iranier tillbaka till Iran och menar att ett sådant beslut strider mot gällande internationella konventioner om rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

FFFI anser att Migrationsverkets beslut om att utvisa de kurdiska aktivisterna strider mot Artikel 14 punkt 1 i FN:s Allmänna Förklaring om de mänskliga rättigheterna som stipulerar att ”var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”.

Iranska regimens grymma handlingar och kraftåtgärder mot den kurdiska minoriteten i Iran under de senaste 30 åren är välkända och väldokumenterade, vilka också stöder de kurdiska aktivisternas obestridliga rätt till asyl i Sverige undan förföljelse i Iran.

FFFI anser att det nuvarande beslutet från Migrationsverket är en förvrängning av den rådande verkligheten i Iran vilket i fara sätter aktivisternas liv och fortsatta trygghet.

Sign this petition:

Sweden: Stop Deportation of Refugees Facing Execution in Iran