Avrättningar, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Regimen avrättar ytterligare två demonstranter i Iran

Iranska regimen avrättade ytterligare två frihetsberövade demonstranter genom hängning på lördagsmorgonen, enligt rapporter från Iran.

Offren var identifierade som 22-årige Mohammad Mahdi Karami och 39-årige Seyed Mohammad Hosseini. Bägge var enligt uppgifter arresterade under det folkliga uppror som pågår i Iran.

Iranska regimens så kallade rättsväsende hade dömt männen till döden den fjärde december förra året för det påhittade brottet ”korruption på jorden” i vad som beskrivs som summariska rättegångar. Regimens högsta domstol bekräftade senare dödsdomarna mot männen.

Både Mohammad Mahdi Karami och Seyed Mohammad Hosseini var enligt uppgifter till FFFI utsatta för grym tortyr i fängelset.

Sverige och EU bör bojkotta regimen diplomatiskt i protest mot dessa avrättningar

FFFI fördömer lördagens avrättningar i starkaste ordalag och uppmanar Sverige och EU att markera mot regimen genom att kalla upp dess ambassadörer för att protestera mot dessa avrättningar.

Sverige, som EU:s ordförandeland, bör arbeta för att EU bojkottar och isolerar regimen diplomatiskt tills dess att regimen släpper samtliga frihetsberövade demonstranter och politiska fångar.

FFFI uppmanar därför regeringen och EU att stänga regimens ambassader och utvisa dess diplomater.

Sverige och EU bör också agera för att hänskjuta regimens människorättsbrott till FN:s säkerhetsråd för ett internationellt åtal av de ansvariga.

Regimen mer desperat inför växande protester trotsar världssamfundet

Regimen verkställer lördagens avrättningar trots uppmaningar och påtryckningar från omvärlden att upphöra med dödsstraff mot demonstranter.

Därmed har regimen avrättat fyra individer för delaktighet i det folkliga uppror som pågår sedan september förra året.

Regimens repressiva säkerhetsorgan har arresterat över 30,000 personer i samband med det folkliga upproret. Regimens så kallade rättsväsende har dömt många av dem till döden i ett desperat försök att kuva det folkliga upproret. De dödsdömda sitter idag frihetsberövade i regimens fängelser i väntan på avrättning.

Ny massaker i regimens fängelser

FFFI och andra människorättsorganisationer har varnat för att ökade användning av dödsstraff mot frihetsberövade demonstranter kan var början på en ny massaker i regimens fängelser, likt massakern på 30,000 politiska fångar i regimens fängelser 1988.

Regimens nuvarande president Ebrahim Raisi och högste ledare Khamenei var båda delaktiga i 1988 års massaker. Regimens ledare kan planera en ny massaker för att slå ner det folkliga upproret så länge de åtnjuter straffrihet. De känner sig säkra och uppmuntrade tack vare omvärldens misslyckande att ställa de till svars för bland annat 1988 års massaker.