Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Iran: Regimen avrättar åtta fångar under två dagar

Iranska regimen verkställde åtta nya avrättningar under två dagar tidigare den här veckan, enligt uppgifter till FFFI.

Två fångar var avrättade måndagen den 24 maj i Esfehans centrala fängelse för narkotikarelaterade brott. Offren var identifierade som Kianoush Ali-Moradi, 50 år, och Ahmad-Ali Qodrati.

Den 25 maj avrättade regimen sex fångar från Irans baluchiska minoritet i staden Birjands fängelse. Offren var dömda till döden för narkotikarelaterade brott och kom från staden Zabol i den sydöstra provinsen, Sistan och Baluchistan. Aktivister har identifierat en av de avrättade som 34-årige, Javad Nakhaei

Varken iranska regimens så kallade rättsväsende eller statliga och lokala medier i Iran har tillkännagett eller rapporterat om dessa avrättningar.

Avrättningar syftar till att skapa rädsla i samhället

Därmed har iranska regimen avrättat minst 40 fångar under det persiska nya året som började den 21 mars 2021.

Iran under prästerskapet verkställer flest avrättningar i världen per capita. Förra året avrättade regimen minst 283 personer, enligt Amnesty International. Det verkliga antalet är mer då många avrättningar i Iran verkställs i hemlighet, like de senaste åtta avrättningarna tidigare den här veckan.

Ökade avrättningar är regimens svar på det växande folkliga missnöjet och folkliga protester. Regimen är oroad över att dessa missnöjesyttringar inom kort tid ska övergå till ett landsomfattande uppror som avsätter prästerskapet.

Idag varnar regimtjänstemän och statliga medier dagligen för att den ekonomiska kris som resulterat från regimens misskötsel och korruption kan leda till ett folkligt uppror mot prästerskapet.