Protester och strejker fortsätter i Iran

De regimkritiska protesterna fortsätter i Iran med strejker över hela landet i flera olika sektorer.

Samtidigt varnade regimens första vicepresident, Ishaq Jahangiri, för det folkliga missnöjet i ett tal på tisdagen, den sjätte mars.

Han erkände att det finns en systematisk korruption i landet.

”Det är folkets avsky, ilska och agg mot tjänstemännen och systemet som borde oroa oss … Det finns mycket korruption i landet och det finns systemisk korruption ….”, sade han.

”Alla politiker, även de som inte förväntades av, sade att protestera är folkets rätt. Naturligtvis sades vissa irrelevanta ord under några protester som inte var acceptabla för oss. Men alla kom fram till att de måste lyssna på folket”, tillade han med hänvisning till folkets slagord, ”Ned med diktatorn” och ”Ned med Khamenei”.

Jahangiri varnade regimens tjänstemän för faran att de folkliga protesterna kan komma att omvandlas till avsky och ilska.

Tjänstemän för regimens så kallade rättsväsende i Khuzestan provinsen hävdade samma dag att arbetarnas strejker är olagliga och varnade dem att ”myndigheternas tålamod håller på att ta slut”.