Motståndsrörelsen

EP-parlamentariker uttrycker stöd för Irans demokratiska opposition, NCRI

Onsdagen den 6 december 2017 hölls det en konferens i Europaparlamentet i Bryssel med anledning av den internationella dagen för mänskliga rättigheter, som är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls den 10 december varje år.

Konferensen arrangerades av Europaparlamentets interparlamentariska grupp, Friends of a Free Iran (FOFI), som har stöd från hundratals Europaparlamentariker. Huvudtalare på konferensen var Iranska nationella motståndsrådets (NCRI) valda president, Maryam Rajavi.

”Iranska regimen har redan förbrukat alla sina strategiska resurser. Ekonomiskt står regimen på randen av konkurs. Socialt är regimen allt mer isolerad”, sade Maryam Rajavi i sitt anförande.

”Regimen misslyckades i strategin att förgöra den främsta oppositionen, Iranska Folkets Mojahedin och kunde inte förhindra flytten av dess medlemmar från Camp Liberty i Irak”, tillade hon.

Rajavi förklarade vidare att prästerskapet kan endast överleva genom mer förtryck och ökade avrättningar samt genom att intensifiera sin inblandning i andra länders interna angelägenheter.

Hon påpekade att detta visar hur regimen försöker maskera den interna krisen i landet genom att öka sitt inflytande i regionen.

”Så länge det internationella samfundet misslyckas med att hålla den här regim ansvarig för dess destruktiva beteende, kommer prästerskapet att fortsätta med sina farliga äventyr. Lösningen är att visa beslutsamhet, att inte ge eftergifter. EU har tyvärr övergivit sina värderingar för att kunna främja handel med prästerskapet. Det har blundat för regimens grova brott mot mänskliga rättigheter i Iran”, sade hon i sitt tal inför europaparlamentariker.

Europaparlamentarikerna fördömde i sin tur de systematiska brotten mot mänskliga rättigheter i Iran, regimens ballistiska robotprogram samt dess inblandning och krigföring i regionen.

De uttryckte även stöd för NCRI och dess tiopunktsplan för framtida Iran som ett genomförbart alternativ till prästerskapets envälde.