Motståndsrörelsen

Ordförande i NCRI:s politiska och strategiska studiekommitté död

Mohammad-Ali Jaberzadeh, ordförande i NCRI:s politiska och strategiska studiekommittén och en av de mest erfarna och högt uppsatta medlemmarna i iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin, avled på lördagen, den 11 februari i Paris efter en lång kamp med olika sjukdomar och komplikationer. Han blev 68 år gammal.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) beklagar hans bortgång och framför sina djupa och innerliga kondoleanser till iranska folket, hans familj, oppositionsgruppen, Folkets mojahedin samt andra frihetskämpar som strävar efter ett fritt och demokratiskt krav.