Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iran försöker stoppa FN:s särskilde MR-rapportör för landet

Iranska regimen försöker aktivt med sina allierade i FN:s råd för mänskliga rättigheter att blockera västerländska försök att förnya mandatet för FN:s särskilde Iran rapportör i människorättsfrågor.

Dr Ahmed Shaheed, tidigare utrikesminister för Maldiverna har under de senaste fem åren, varit en självständig ”särskild rapportör” för Iran och lyft fram regimens systematiska kränkningar av mänskliga rättigheterna i landet.  Iran har under den perioden inte gett Dr Shaheed tillåtelse att besöka landet.

Vid Människorättsrådets session som pågår i Genève sedan början av mars, presenterade Dr Shaheed sin senaste rapport om läget för mänskliga rättigheter i Iran.

Han citerar siffror från människorättsorganisationer i sin 21-sidiga rapport och skriver att närmare 1000 personer har avrättats av regimen under 2015, vilket är den högsta siffran under de senaste två decennierna.

Rådet kommer att diskutera rapporten i nästa vecka, den 24 mars som är sista dagen av fyraveckors långt möte och ska då förnya Dr Shaheeds mandat för ytterligare ett år.

Iranska regimens diplomater uppmanar allierade att motsätta sig en förlängning medan iranska människorättsaktivister kommer att besöka Genève i nästa vecka för att lobba för förslaget. Fyrtio politiska fångar i Iran har enligt uppgifter skrivit ett brev och uppmanat rådet att förnya Dr Shaheeds mandat.

Iranska regimens tjänstemän har länge kritiserat Dr Shaheed och hans rapporter.

Vid ett möte med Sydafrika vice utrikesminister sade Mohammad Javad Larijani, chef för iranska regimens ”högsta råd för mänskliga rättigheter” att Iran har ”blivit ett offer för politisering av stormakterna.”

Att ”utse en särskild rapportör för mänskliga rättigheter för Iran, som är den största demokratin i regionen och har relevanta och exakta lagar och förordningar, är meningslöst”, sade han.

”Det är irrationellt och orättvist eftersom det finns länder i vår region som är långt ifrån att vara demokratier men situationen för de mänskliga rättigheterna i dessa länder nämns aldrig”, tillade Larijani i kommentarer som sannolikt hänvisar till Saudiarabien, som är en nuvarande medlem av FN:s Människorättsråd.

Venezuelas utrikesminister Delcy Rodriguez, som också träffade Larijani i Genève, lovade att säkra stöd från kollegor i den Alliansfria rörelsen (NAM) och rådets latinamerikanska medlemmar för att stoppa Dr Shaheeds mandat.