Mänskliga Rättigheter, Motståndsrörelsen, Nyheter

FN fördömer massaker i Camp Liberty

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon fördömde raketattacken mot Camp Liberty, nära Bagdads internationella flygplats, där minst 26 lägerinvånare dödades och många fler skadades.

Attacken orsakade enligt rapporter även offer bland de irakiska säkerhetsstyrkorna i närheten av lägret.

Enligt rapporter finns flera irakiska säkerhetsstyrkor, som befann sig nära Camp Liberty, bland offren.

Generalsekreteraren uppmanar Iraks regering att omedelbart utreda händelsen och ställa förövarna inför rätta. Det kan inte finnas någon straffrihet för sådana attacker. Han påminner i sitt uttalande Iraks regering om dess ansvar för att garantera lägerinvånarnas säkerhet och trygghet.

Generalsekreteraren upprepar även att FN kommer att fortsätta sina ansträngningar för att underlätta en humanitär lösning för invånarna i Camp Liberty.

Han uppmanar Iraks regering och internationella aktörer att öka sitt samarbete med hans särskilde rådgivare för att påskynda flyttprocessen till tredje länder som den enda säkra och hållbara lösningen för lägerinvånarna.