Mänskliga Rättigheter

600 000 människor döms årligen till fängelse i Iran

Iranska regimen sätter närmare 600 000 människor i fängelse årligen, det erkänner en högt uppsatt tjänsteman för iranska regimens så kallade rättsväsende enligt rapporter från Iran.

“Fängelsestraff är ett av de viktigast bland de olika påföljderna för brott”, sade Mozafar Alvandi, rådgivare till regimens justitieminister, på onsdagen enligt den statliga dagstidningen Arman.

“Cirka 600 000 personer skickas till fängelse varje år”, sade Alvandi och tillade att de nya fångarna stryks därefter från Irans konjunkturcykel.

Iranska regimens så kallade rättsväsende dömer oftast oppositionella, regimkritiker, journalister och aktivister till långa fängelsestraff eller avrättning för påhittade och godtyckliga brott som ”krigföring mot gud”, ”korruption på jorden” eller ”underminerande av systemet”.