Nukleärt, Nyheter

Kärnteknikavtalet kommer inte stoppa Irans stöd för terrorism

Fyra dagar efter kärnteknikavtalet mellan iranska regimen och världens sex stormakter, den så kallade P5+1-gruppen, betonade prästerskapets högsta andlige ledare, Ali Khamenei, att den Islamiska republiken kommer att fortsätta stödja ”sina vänner” i regionen inklusive “bundsförvanter och bröder” i Libanon, Irak, Syrien, Palestina, Bahrain och Jemen.

Khameneis kommentarer om fortsatt stöd till terrorism och islamisk fundamentalism i regionen kom i hans tal under ett bönestund på lördagen i samband med firandet av Eid Fitr, en högtid som avslutar den muslimska fastemånaden, ramadan.

Han avfärdade tanken om att ökade samarbeta med USA i framtiden eftersom amerikanernas politik för regionen skiljer sig 180 grader från den Islamiska republikens politik.

Khamenei försökte dölja det faktum att han hade tvingats backa från sina uttalade rödlinjer i kärnteknikavtalet för att gjuta mod i prästerskapets olika säkerhetsstyrkor, revolutionsgardister och Basij-miliser och sade, ”huruvida kärntekniköverenskommelsen godkänns eller inte [av regimens parlament], bör vi inte tillåta någon skada det islamiska systemets grund principer.”