Nukleärt, Nyheter

Iran förkastar inspektioner av militäranläggningar

FN:s kärntekniska övervakningsorgan kan enligt villkoren i det preliminära avtalet med Teheran pressa Iran för att få tillgång till militära anläggningar i landet, det sade chef för Internationella atomenergiorganet (IAEA) under en intervju med Associated Press (AP) på tisdagen.

Iranska regimen och världens sex stormakter kom enligt rapporter överens om ett politiskt ramverk för den slutgiltiga överenskommelsen om Teheranregimens kärnteknikprogram den andra april. USA publicerade ett faktablad som säger att iranska regimen har gått med på att låta FN:s inspektörer utföra mer inträngande inspektioner samt inspektioner med kort varsel i enlighet med icke-spridningsavtalets ”tilläggsprotokoll”.

”I många andra länder begär vi ibland tillgång till militära anläggningar när vi har en anledning att göra så, så varför inte Iran?” sade IAEA-chefen, Yukiya Amano, till AP.

”Om vi har en anledning att begära tillgång, kommer vi att göra det, och i princip måste Iran acceptera detta”, tillade han.

Iranska regimens högsta andlige ledare Ali Khamenei, som har absolut makt och är det yttersta beslutsfattaren i Iran, har uteslutit alla ”extraordinära tillsynsåtgärder” för regimens kärnteknikverksamhet och sagt att Irans militära anläggningar inte kan inspekteras.

Samtidigt fortsätter iranska regimen att förhala en tidigare utredning från IAEA kring militära dimensioner av regimens kärnteknikprogram.

På frågan om genomförandet av tilläggsprotokollet skulle hjälpa IAEA:s utredning, svarade Amano att IAEA inte vet det ännu eftersom det beror på hur snabbt Iran väljer att samarbeta.

En talesman för regimens atomenergiorgan (AEOI) Behrouz Kamalvandi avvisade Yukiya Amanos kommentarer om tilläggsprotokoll och beskrev det som ”hans egen tolkning”.

”IAEA-chefens tolkning av tilläggsprotokollet, är hans egna …” sade Kamalvandi som svar till Amanos intervju med AP på tisdagen.

”Teheran har för det första ännu inte godkänt eller genomfört tilläggsprotokollet”, sade han och tillade, ”för det andra finns det ingen särskild skyldighet [stipulerade] i protokollets bestämmelser för de undertecknande länderna att ge tillgång till sina militära anläggningar”.