Nukleärt, Nyheter

USA:s senat godkände med överväldigande majoritet lagförslag i kärnenergifrågan

USA:s senat röstade med överväldigande majoritet på torsdagen för att ge kongressen en chans att godkänna eller avvisa ett kärnenergiavtal med Iran.

Lagförslaget antogs med 98-1 med endast Sen. Tom Cotton (R-Ark.) som röstade emot.

Om lagförslaget även godkänns av representanthuset innebär det att man kan ge klartecken för ett slutligt avtal med Iran som inte innehåller tidigare skrivningar som Vita Huset ansett vara “giftpiller” i förhandlingarna.

Vita huset har tidigare uppgett att man skulle använda sitt veto mot en tidigare version av lagförslaget. Hotet om veto drogs dock tillbaka efter att en kompromiss tagits fram, vilken har stort stöd av de båda parterna.

Efter att Iran och motpartsländerna i förhandlingarna kommit fram till ett ramavtal i kärnenergifrågan i mars har förhandlarna angett en tidsfrist till slutet av juni för att nå ett slutligt avtal.

Ett slutligt avtal väntas innebära strikta begränsningar för Irans kärnenergiprogram under minst ett årtionde i utbyte mot att sanktioner mot landet upphävs.