Nukleärt

Senatorer antar lagförslag som ger kongressen översyn över kärnavtal med Iran

Amerikanska senatens utrikesutskott antog enhälligt ett lagförslag under tisdagen som tvingar Obama-administrationen att lämna över en eventuell slutgiltig överenskommelse om iranska regimens misstänkta kärnteknikprogram till kongressen för ett godkännande.

Lagförslaget gör att Obama-administrationen inte kan lyfta kongressens straffåtgärder mot Irans kärnteknikprogram innan president Obama har gett kongressen samtliga detaljer om en eventuell överenskommelse och låtit ledamöterna att få en möjlighet att säga sitt beträffande avtalet.

Lagförslaget som fick ett partiöverskridande stöd under tisdagens omröstning kommer nu att gå till senaten för en omröstning och kommer att kunna få tillräckligt med röster för att överleva president Obamas hot om veto, om det inte ändras från sin nuvarande form.

Senatorerna betonade innan omröstningen i senatens utrikesutskott att de inte på förhand dömer ut möjligheten att få till ett eventuellt avtal utan ger presidenten utrymme att fortsätta förhandlingarna. En slutgiltig kärnteknisk överenskommelse mellan iranska regimen och världens sex stormakter ska stå klart innan den självpåtagna tidsfristen den 30 juni.

Vita huset som gjorde sitt yttersta innan tisdagens omröstning för att stoppa lagförslaget genom att hota med veto och utöva påtryckningar på senatorerna i utrikesutskottet, i synnerhet de demokratiska senatorerna, mjukade upp sitt motstånd när det under dagen stod klart att det inte kan stoppa lagförslaget.

President Obama verkade acceptera de nya begränsningarna och ansåg att lagförslaget i sin nuvarande form inte kommer att störa de pågående förhandlingarna eftersom det ger kongressen en möjlighet att se över ett eventuellt avtal först efter att presidentens team har arbetat klart.

Vita husets pressekreterare Josh Earnest sade under den dagliga presskonferensen att president Obama skulle skriva på lagförslaget som det ser ut nu efter att demokraterna i senatens utrikesutskott försvagat det ursprungliga förslaget. Men Earnest noterade att han inte kan garantera att presidenten ska hålla fast vid denna position om lagstiftningen ändras när den kommer upp för omröstning i kongressen.