Ekonomi, Nukleärt, Nyheter

Tyskland avvisar Irans krav på omedelbar hävning av sanktioner

Tyskland avvisar Irans krav på omedelbar hävning av sanktioner när en slutlig överenskommelse om landets omstridda kärnteknikprogram har nåtts, säger tyska utrikesdepartementets taleskvinna, Sawsan Chebli.

Iranska regimens högsta andlige och politiske ledare Ali Khamenei sade i torsdags att han varken stöder eller avvisar det senaste ramavtalet med världsmakterna, men sade att samtliga sanktioner mot Iran måste hävas omedelbart i ett slutligt  avtal. Han tillade även att det inte vore hela världen om förhandlingarna förlängs bortom tidsfristen den 30 juni.

“Naturligtvis förstår vi Irans intresse att sanktionerna ska hävas så snart som möjligt, men hittills har vi inte pratat om en tidtabell i termer av månader och dagar”, tillägger Chebli.

Sanktioner kommer bara att hävas den dagen då Internationella atomenergiorganet (IAEA) bekräftar att Iran har implementerat sina åtaganden i överenskommelsen … I grund och botten ligger allt i Irans händer, vilken dag sanktionerna ska hävas”, tillade hon.

EU:s talesperson Catherine Ray sade tidigare denna vecka att EU inte kommer att lyfta sanktionerna mot Iran den 30 juni utan detta kommer att ta tid.

Iranska regimen och säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar plus Tyskland kom i förra veckan överens om ett så kallat ramavtal kring dess kärnteknikprogram. Obama-administrationen hävdar att regimen bland annat har gått med på att minska antalet centrifuger i utbyte mot stegvisa lättnader i sanktionerna. Men högt uppsatta tjänstemän för iranska regimen hävdar att visa delar av det fakta blad som USA publicerade i samband med ramavtalets tillkännagivande förvränger verkligheten och inte stämmer med vad parterna kommit överens om.

Under våren ska parterna försöka förhandla fram ett slutligt avtal utifrån förra veckans ramavtal  som enligt tidigare överenskommelse ska vara klar innan tidsfristen, den 30 juni.