Nukleärt, Nyheter

Iran förkastar uppgifter om uranavtal med USA

Iranska regimen förnekade på lördagen uppgifter om en överenskommelse med USA för att skicka sitt överskott av anrikat uran till Ryssland, rapporterar flera internationella medier bland andra Reuters.

Associated Press (AP) citerade anonyma diplomater och rapporterade på fredagen att regimen i Teheran och Washington hade preliminärt kommit överens om en plan för att skicka en betydande del av iranska regimens uranlager till Ryssland. Iranska regimens nuvarande uranlager räcker till flera kärnvapen om det anrikas vidare till högre renlighet.

AP och flera andra västerländska medier beskrev uppgifterna som en ny eftergift ämnad att säkra ett omfattande slutgiltigt avtal kring Irans misstänkta kärnteknikprogram där förhandlingar pågått i över ett decennium.

AP rapporterade samtidigt att förhandlarna har under sina möten i Geneve i december för första gången dragit upp en plan över områden där man möjligen är överens samt områden där skillnader återstår.

Men taleskvinnan för iranska regimens utrikesdepartement Marzieh Afkham sade på lördagen att ”ingen överenskommelse kring någon kärnteknisk fråga” hade nåtts.

”Sådana nyheter sprids av politiska skäl och syftar till att förstöra samtalsklimatet och göra det mer komplicerat att nå en uppgörelse”, rapporterar regimens statliga nyhetsbyrå IRNA genom att citera henne.

Andra statliga nyhetsbyråer i Iran som ISNA fönekade också dessa uppgifter genom att citera en ”välinformerad källa” inom regimens delegration och rapporterade att ”frågan om att skeppa ut (anrikat) uran utomlands har cirkulerat ett tag, men vi har inte haft något avtal i detta avseende”.

Chefen för prästerskapets atomenergiorgan, Ali Akbar Salehi, berättade för den samlade församlingen under fredagsbönen att den långa kärnteknikkonflikten drar mot sitt slut.

”Det finns ingen tvekan om att den kärntekniska frågan kommer att lösas till Irans fördel och att vi snart kommer att fira Irans seger”, sade han enligt regimens nyhetsbyrå Mehr News.