Mänskliga Rättigheter

Stå upp för mänskliga rättigheter i Iran

10:e december, Internationella dagen för mänskliga rättigheter

Dagen instiftades 1950 och firas årligen av miljoner människor världen över. Datumet, den 10 december, valdes för att hedra FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling, den 10 december 1948.

Årets paroll, mänskliga rättigheter 365, omfattar idén att varje dag är en ”dag för mänskliga rättigheter (Human Rights Day)”. Syftet med denna dag är att årligen högtidlighålla kärnan i FN:s allmänna förklaring om att var och en av oss, överallt, hela tiden har rätt till hela skalan av mänskliga fri- och rättigheter. Detta eftersom mänskliga rättigheter betonar människans lika värde och binder oss samman i ett globalt gemenskap med samma ideal och värderingar.

Stå upp för dessa värderingar i Iran där en religiös diktatur håller folket som gisslan och regerar enbart genom grymma människorättskränkningar.

Iranska regimens fanatiska och fascistiska tolkning av Islam har sedan 1979 endast medfört fattigdom, misär, repression och enormt lidande för miljoner vanliga iranier. Under alla dessa år har förföljelse, arresteringar, fängslande och tortyr av Irans etniska och religiösa minoriteter, oliktänkande, politisk oppositionella samt människorättsaktivister har fortsatt obehindrat.

Idag präglas befolkningens vardag av offentliga hängningar och verkställande av piskstraff samt ett kväsande förtryck i samhället. Trots de många vallöften från regimens nya president Hassan Rohani förra året har antal avrättningar i landet ökat dramatiskt med över 1000 rapporterade avrättningar sedan Rohani tog över presidentposten i augusti förra året.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons senaste rapport till generalförsamlingen om situationen för mänskliga rättigheter i Iran, som presenterades i oktober i år, uttryckte oro över senaste tidens rapporterade ökning av antalet avrättningar i landet. Rapporten uttryckte även oro för avrättning av minderåriga i Iran.

”[Iranska regimens] president Rohani har lovat att minska begränsningar av yttrandefriheten samt garantera säkerhet för pressen … [men] tyvärr har dessa löften ännu inte lett till betydande förbättringar, och inskränkningar i yttrandefrihet fortsätter att påverka många områden i [iranska folkets] vardag”, sade Ban Ki-moons senaste rapport.

Generalförsamlingens tredje kommitté uttryckte i november sin djupa oro över kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Iran, däribland ”den omfattande användningen av dödsstraff som är alarmerande”.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanar folket inför årets firande att ställs sina regeringar till svars. Men när iranska folket ställs mot en vår tids värsta diktaturer och ett rabiat religiöst envälde behöver de världssamfundets stöd för att kunna ställa regimens regering och ledare till svars för 35 år av grymma människorättskränkningar.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar utrikesminister Margot Wallström och regeringen att under firandet av Internationella dagen för mänskliga rättigheter kräva att iranska regimens många fall av systematiska brott mot mänskliga rättigheter tas upp i FN:s säkerhetsråd för straffåtgärder mot regimens ledare och inrättande av en internationell tribunal för att ställa dessa ledare inför rätta.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar alla demokrativänner, människorättsaktivister och MR-organisationer att stödja denna uppmaning för att hjälpa de miljoner iranier som fallit offer för regimens förtryck att få rättvisa genom att hålla regimens regering och högsta andlige ledare ansvariga för deras brott.

Tiden för fina fördömanden och straffrihet för iranska regimens tjänstemän är förbi, det är dags för konkreta handlingar och ansvarsutkrävande.