Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

AI: inga framsteg inom människorättsområdet i Iran på fyra år

Under fredagen den 31 oktober börjar FN:s MR-råd granska iranska regimens meriter i fråga om mänskliga rättigheter enligt rådets allmänna ländergranskningar.

Under senaste granskningen av Iran i 2010, accepterade regimens myndigheter en rad rekommendationer i avsikt att förbättra läget för mänskliga rättigheter i landet, men hittillls har de helt misslyckats med att genomföra dessa, skriver Amensty International i en pressinformation till media på torsdagen.

”Våldsamma brott mot mänskliga rättigheter fortsätter över hela Iran med oförminskad styrka”, säger Raha Bahreini, Amnestys Iranforskare.

”Avrättningen av Reyhaneh Jabbari efter en bristfällig utredning och rättegång, är en skarp påminnelse om att Iran fortfarande är den mest produktiva bödeln i världen efter Kina och visar hur uselt landets rättskipning är … Iranska myndigheter måste sluta posera och ge svar till de många offer för deras hänsynslösa förtryck om varför de har misslyckats med att uppfylla tidigare löften om mänskliga rättigheter”, säger Raha Bahreini som är i Geneve för att på plats följa MR-rådets granskning av Iran.

Hon tillägger, ”utan robusta internationella påtryckningar förblir utsikterna för mänskliga rättigheter i Iran dyster. FN:s medlemsstater måste använda detta som en möjlighet att driva myndigheterna till att genomföra konkreta löften och viktiga reformer på människorättsområdet”.

Amnesty International länkar också till sin rapport ”Iran: inga framsteg inom människorättsområdet” (på engelska) som organisationen lämnade in till FN:s MR-råd inför granskningen av Iran i rådets allmänna ländergranskningar.