Nukleärt, Nyheter

Iranska regimen villkorar sitt samarbete mot IS

Iranska regimen säger sig vara redo att samarbeta med USA i kampen mot extremistgruppen, Islamiska staten (IS), förutsatt att amerikanerna backar från kraven att regimen måste minska antalet centrifuger och reducera sitt nuvarande anrikningsprogram, rapporterar Reuters på söndagen.

En högt uppsatt källa inom iranska regimens regering som pratat med Reuters på villkor om anonymitet säger att “Iran vill få behålla centrifuger för urananrikning som en del av landets [påstådda] fredliga kärnteknikprogram.”

“Man ger något, man får något”, säger källan till Reuters och tillägger “IS är ett hot mot världens säkerhet, det är inte vårt [kärntekniska] program”, säger källan till Reuters.

Förhandlingar mellan iranska regimen och världens sex stormakter den så kallade P5+1-gruppen (eller EU3+3) om att minska prästerskapets urananrikningsprogram i utbyte mot lättade sanktioner från väst har pågått i över ett år utan några verkliga resultat.