Ekonomi, Nyheter

USA straffar iranska banker och företag med nya sanktioner

USA straffade ett antal iranska och utländska företag, banker och flygbolag på fredagen för brott mot amerikanska sanktioner mot Teheranregimen med av seende på dess kärnteknikprogram, rapporterar Reuters.

Amerikanska tjänstemän sade att fredagens straffåtgärder skickar en tydlig signal om att USA inte accepterar att man kringgår straffåtgärderna mot Iran medan internationella förhandlingar fortsätter för att lätta på de nuvarande sanktionerna i utbyte mot iranska löften om att hejda sina kärntekniska aktiviteter.

USA:s finansdepartement sade i ett uttalande publicerade på dess hemsida på fredagen att de nya ekonomiska straffåtgärderna riktar sig mot individer och företag för brott mot gällande sanktionslagar, däribland att bistå Irans missil- och kärnteknikprogram, samt försök att kringgå tidigare straffåtgärder eller stödja terrorism.

Bland dem företag som drabbas av nya straffåtgärder syns Irans Asia Bank, flygbolagen Caspian Air, Meraj Air samt fraktrederiet Lissom Marine Services LLC.

Andra utländska företag som straffades på fredagen var Turkietbaserade Pioneer Logistics samt Thailandbaserade Asian Aviation Logistics för att ha hjälpt det tidigare straffade iranska flygbolaget Mahan Air att kringgå sanktioner i avsikt att få tag på material till sina flygplan, tillkännager USA:s finansdepartement.

Amerikanska utrikesdepartement införde samtidigt sanktioner mot fyra utländska företag som det anklagade för att ha hjälpt iranska regimens kärnteknikprogram. Amerikanska UD införde även sanktioner mot Goldentex FZE, ett företag baserade i Arabemiraten som ska ha samarbetat med iranska regimens sjöfartssektor samt Dettin SpA, ett italienskt företag som anklagas för samarbete med iranska regimens petrokemiindustri.

USA:s ekonomiska straffåtgärder innebär att de straffade företagen och individerna får eventuella tillgångar i USA frysta samt stoppas från tillgång till den amerikanska marknaden. Utländska och inhemska företag som handlar med eller åt vägnar av de straffade företagen eller individerna riskerar att föras upp på USA:s sanktionslista.

”De amerikanska åtgärderna var förenliga med de åtagande som gjorts i november förra året vilka skapade förutsättningar för [fortsatt] kärntekniska förhandlingar”, sade taleskvinnan för USA:s Nationella säkerhetsråd, Caitlin Hayden, i ett uttalande. Detta med hänvisning till ett interimsavtal mellan iranska regimen och världens sex stormakter från slutet av november förra året i Genève.

Ledande amerikanska regeringstjänstemän sade till Reuters att verkställande av sanktionslagarna skickar ett budskap om att “Teheran bör komma till förhandlingsbordet för att erhålla sanktionslättnader snarare än att försöka kringgå dem.”

Tjänstemännen, som pratade med Reuters på villkor av anonymitet, berättade att “USA har redan straffat över 60 individer och företag sedan parterna kom överens om att hålla omfattande diskussioner kring landets kärnteknikprogram.”

Nästa förhandlingsrunda är tänkt att starta i New York under veckan den 15 september. Den kan komma att förlängas till samtal på utrikesministernivå den följande veckan i samband med att FN:s generalförsamling drar igång, sade tjänstemän från de deltagande länderna till Reuters.

Diplomater nära samtalen säger att de är skeptiska till att en överenskommelse kan nås nästa månad eftersom bägge parterna är fortfarande långt ifrån varandra vad det gäller hur stort och omfattande iranska regimens framtida urananrikningsprogram ska vara.

United Against Nuclear Iran (UANI), en ideell organisation i USA, som arbetar med att stoppa iranska regimen från att utveckla kärnvapen, välkomnade de nya sanktionerna i ett uttalande på fredagen. UANI applåderade amerikanska finansdepartementets åtgärder mot “nätverk som är kopplade till iranska regimens missil- och kärnvapenprogram samt mot de företag som hjälper Iran att kringgå sanktioner och stöder terrorism.”

UANI uppmanade samtidigt Obama-administrationen att ompröva sitt beslut att förnya ett sexmånaders undantag från nuvarande sanktioner mot iranska regimens statliga television, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

IRIB är straffad av USA för sin inblandning i den iranska regimens brott mot mänskliga rättigheter, däribland störning av sändningar från utländska kanaler samt för att ha sänt framtvingade bekännelser och skenrättegångar av politiska fångar.