Andra nyheter

Över 900 avrättningar i Iran under Rohanis första år som president

En oroväckande trend av ökade antal offentliga avrättningar sprider sig i Iran för tillfället. Iranska regimen har under den senaste veckan avrättat minst 40 personer varv tio genom hängning på offentliga platser i flera iranska städer. Därmed har minst 410 personer blivit avrättade i landet sedan årsskiftet och över 900 sedan prästerskapets så kallade moderata president, Hassan Rohani, tog över presidentposten i augusti förra året, skriver FFFI i ett pressmeddelande på måndagen.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar utrikesminister Carl Bildt att kalla upp iranska regimens ambassadör för att framföra Sveriges starkaste protester mot senaste tidens ökade avrättningar och godtyckliga arresteringar i Iran.

FFFI uppmanar även regeringen och övriga partier i riksdagen att stödja iranska folkets demokratiska aspirationer genom att kraftigt fördöma iranska regimens ökade användning av offentliga hängningar samt kräva ett omedelbart stopp för avrättningar i landet och frigivning av samtliga politiska fångar, människorättsaktivister och arresterade journalister i Iran.

”Sverige och EU bör dessutom öka trycket på iranska regimens ledare genom riktade ekonomiska straffåtgärder för att FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, ska ges visum och släppas in i landet så att han kan genomföra en oberoende granskning av situationen för mänskliga rättigheter i enlighet med sitt mandat från FN:s människorättsråd”, kräver FFFI i sitt pressmeddelande och uppmanar UD och regeringen att vidta konkreta åtgärder i detta avseende.

Läs hela FFFI:s pressmeddelande om ökade antal avrättningar i Iran via newsdesk.