Nukleärt, Nyheter

Iranska regimen öppnar för kärntekniksamtal i New York

En av iranska regimens chefsförhandlare i förhandlingar om prästerskapets misstänkta kärnteknikprogram sade till regimens engelskspråkiga television PressTV att ”representanter för Iran och världens sex stormakter kommer med största sannolikhet att träffas vid sidan av FN:s årliga generalförsamling i New York i slutet av september.”

”Mötet mellan Iran och P5 +1- eller EU3+3-gruppen, som består av de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd plus Tyskland, kommer med största sannolikhet att hållas i anslutning till FN:s generalförsamling, men det är ännu oklart på vilken nivå”, sade Abbas Araqchi, iranska regimens vice utrikesminister för juridiska och internationella frågor och en av dess chefsförhandlare, på måndag enligt PressTV.

PressTV citerade Araqchi med att säga att ”mötet kan komma i form av bilaterala samtal mellan iranska regimens utrikesminister Javad Zarif och EU:s utrikespolitiska chef, Catherine Ashton, men det finns även möjlighet för multilaterala samtal, eller tekniska förhandlingar på ännu lägre nivå.

I en kommentar till PressTV om möjligheten för ytterligare en förlängning av de kärntekniska samtalen, hävdade Araqchi att ”det som är uppenbart är att den andra sidan kräver en längre tid, samtidigt som vi kallar för en kortare tid för samtalen …”

Iranska regimen och världens sex stormakter bestämde tidigare i år att återuppta sina förhandlingar i september i år för att diskutera möjliga vägar till att nå en slutlig överenskommelse om Teheranregimens misstänkta kärnteknikprogram. Iranska regimens rätt att anrika uran är bland de infekterade frågor som ännu inte är löst.

Parterna kom dock överens om ett tillfälligt avtal i den schweiziska huvudstaden Genève den 23 november 2013. Avtalet trädde i kraft den 20 januari och löpte ut sex månader senare den 20 juli.

I juli, enades parterna om en förlängning av förhandlingarna och flyttade fram tidsfristen med fyra månader till 24 november i ett försök att nå en permanent överenskommelse kring iranska regimens misstänkta kärnteknikprogram.