Nukleärt, Nyheter

Atomsamtal mellan Iran och stormakterna strandad

De kärntekniska samtalen mellan iranska regimen och världens sex stormakter strandade på fredagen vilket kastar en skugga över tidigare förhoppningar om ett slutgiltigt avtal mellan parterna över Teheranregimens kärnteknikprogram., rapporterar flera internationella nyhetsbyråer.

Prästerskapets biträdande utrikesminister Abbas Araghchi erkände att “inga framsteg” hade gjorts under det senaste mötet mellan parterna i Wien som hade det ambitiösa målet att börja utarbeta texten till en slutgiltig överenskommelse avsedd att underlätta ett decennium av västerländskt misstro mot Teheranregimens kärnteknikprogram i utbyte mot sanktionslättnad.

“Vi misslyckades”, sade Araghchi till reportrar. Han uttryckte sin besvikelse men insisterade att resultatet av det tredagarssamtal som avslutades på fredagen utgjorde mer än ett bakslag för de fortsatta försöken att nå en slutgiltig uppgörelse. En av frågorna som parterna inte verkar kunna komma överens om berör omfattningen av iranska regimens urananrikningsprogram. Väst vill att Teheranregimen avvecklar antalet centrifuger avsevärt medan iranska regimen fortsätter att hävda att Iran behöver tiodubbla antalet centrifuger för sitt fredliga kärnteknikprogram.

En högt uppsatt amerikansk tjänsteman uttryckte på fredagen sin oro över bristen på framsteg i förhandlingarna mellan världens sex stormakter och Iran över Teherans omstridda kärnteknikprogram.

“Förhandlingarna har varit långsamma och svåra”, sade den amerikanska tjänstemannen på villkor av anonymitet rapporterar Reuters.

“Betydande brister kvarstår. Iran har fortfarande några svåra beslut att fatta. Vi är oroliga för att inga framsteg görs och att tiden är kort.”

Veckans samtal är den fjärde förhandlingsrundan mellan iranska regimen och världens sex stormakter med USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Kina och Ryssland. Målet är att uppnå en långsiktig uppgörelse innan tidsfristen 20 juli 2014 då ett interimsavtal mellan parterna löper ut.