Avrättningar, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Sex nya avrättningar i Iran

Iranska regimen avrättade sex fångar under torsdagen den 8 maj i Iran varv en på offentlig plats.

Tre fångar avrättades genom hängning i ett fängelse i staden Qom (söder om Teheran), rapporterade prästerskapets officiella nyhetsbyrå, IRNA.

Två av fångarna var identifierade som VD, MK, och stod anklagade för narkotikabrott, enligt IRNA. Den tredje fången, identifierad som AD, var anklagad för mord och dömdes till ”Qisas” (regimens religiösa tolkning om vädergällning).

IRNA rapporterade även om en offentlig avrättning i Alavi-området i staden Saveh (beläget i Markazi-provinsen i centrala Iran). Fången var identifierade endast genom sina initialer, ”SA”, och dömdes till döden anklagad för att ha mördat en av regimens säkerhetsansvarig i Saveh.

Enligt ”Human Rights Organization of Kurdistan” (HRO) avrättade regimen två fångar genom hängning i fängelset i Bandar Abbas. En av fångarna identifierades som ”Farzin Payandan”. Dessa avrättningar har ännu inte tillkännagivits av regimens officiella källor.