Engagemang, Nyheter

Protestaktion till stöd för iranska oppositionen och ett stopp för avrättningar i Iran

Anhöriga till Camp Libertys invånare, sympatisörer till iranska nationella motståndsrådet (NCRI), exiliranier och FFFI:s medlemmar deltog på lördagen i en protestaktion på Mynttorget i Stockholm för att uppmana regeringen och UD att vidta skyndsamma åtgärder i både EU och FN i avsikt att säkra internationellt skydd för invånarna i Camp Liberty i Irak.

Invånarna i Camp Liberty är medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin vilka åtnjuter statusen Skyddade Personer enligt fjärde Genèvekonvention och är enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) berättigade till grundläggande skydd under internationell rätt eftersom dem anses vara asylsökande och Persons of Concern.

Deltagarna kritiserade även Vita husets tystnad och USA:s vägran att hedra tidigare skriftliga avtal som det hade undertecknat med vardera av lägerinvånare om att skydda dem fram till att de har hittat nya hem i tredje länder. Detta sker samtidigt som Iraks premiärminister Nouri al-Maliki ökar de repressiva restriktioner mot Camp Liberty samt underlättar och genomför attacker mot lägret för att säkra politiskt stöd från iranska regimen.

Irakiska specialstyrkor under al-Malikis befäl attackerade Camp Ashraf, Libery-invånarnas tidigare hem, i första september förra året. De dödade 52 lägerinvånare och tog sju som gisslan vilka fortfarande sitter frihetsberövade i förvar hos irakiska specialstyrkor och riskerar att överlämnas till Iran där de riskerar tortyr och avrättning. Deltagarna i lördagens protestaktion krävde att USA, EU och FN ökar pressen på den irakiska regeringen för att den ska frige gisslan omedelbart samt se till att Camp Liberty möter minimum kriterier för säkerhet. De uppmanade UD att utöva påtryckningar på den irakiska regeringen för gisslans frigivning och även stoppa vissa delar av biståndet till Irak om dess premiärminister vägrar att axla Iraks internationella skyldigheter gentemot de asylsökande i Camp Liberty enligt internationell rätt.

Lördagens protestaktion var den senaste manifestationen för att uppmärksamma iranska regimens komplotter mot iranska oppositionsmedlemmar i Camp Liberty i Irak som sker samtidigt med ett intensifierat inhemskt förtryck och ökat antal avrättningar i Iran.

Exiliranier och FFFI:s medlemmar har under de senaste månaderna organiserat och medverkat i liknande protestaktioner som genomförts minst tre dagar i veckan både i Stockholm och i Göteborg.

Under lördagens protestaktion fördömde exiliranierna den nya vågen av avrättningar som sveper över Iran. De manade regeringen och UD till att inte blunda för ökad repression i Iran under Hassan Rohani, prästerskapets ”moderata” president, för att inte förarga prästerskapet i hopp om att hålla den skamliga eftergiftspolitiken vid liv.

Deltagarna uppmanande regeringen och i synnerhet UD att vidta nödvändiga åtgärder för att pressa iranska regimen för ett total stopp för användning av avrättningar och förföljelse av oppositionella samt religiösa och etniska minoriteter i Iran.