Nukleärt, Nyheter

Sanktionslättnader för Iran träder i kraft redan från 20 januari

Högt uppsatta amerikanska tjänstemän erbjöd för första gången detaljer kring hur sanktionslättnader för Iran kommer att fördelas, rapporterar Reuters. Sanktionslättnader till ett beräknat värde av sju miljarder dollar kommer i enlighet med en interimsöverenskommelse mellan iranska regimen och världens sex stormakter från den 24 november förra året.

Denna överenskommelse träder i kraft måndagen, den 20 januari, förutsatt att Internationella atomenergiorganet (IAEA), FN:s kärntekniska övervakningsorgan, bekräftar att Iran faktiskt genomföra sin del av avtalet vilket innebär att landet fryser de mest känsliga delarna av sitt kärntekniska arbete.

Amerikanska tjänstemän, som talade till reportrar på villkor av anonymitet, sade att en del av de utlovade sanktionslättnaderna kommer att gälla från den 20 januari medan andra träder i kraft om ett halvår under avtalets sista dag.

USA och EU kommer att omedelbart häva sanktionerna mot Irans export av petrokemiska produkter, import för fordonsindustrin samt landets handel med guld och andra ädla metaller från den 20 januari förutsatt att IAEA bekräftar att iranska regimen genomför sin del av avtalet, rapportera Reuters.

4.2 miljarder dollar av de uppskattade sju miljarder dollar iranska regimen ska få i sanktionslättnader över kommande halvåret kommer från Irans intäkter som för närvarande är frysta i utlandet.

En amerikansk tjänsteman sade att tillgång till delar av dessa kapital beror på om Iran lever upp till sitt åtagande att späda ut hälften av sitt lager av 20-procentig uran till högst femprocentig uran. En annan amerikansk tjänsteman sade att den första delen på 550 miljoner dollar kommer att betalas ut omkring den första februari, och den slutliga betalningen, på samma belopp, sker omkring den 20 juli, rapporterar Reuters på söndagen. Samma tjänsteman citerades av Reuters med att säga att tillgång till totalt 900 miljoner dollar i frysta intäkter är villkorat med att Iran späder ut sitt lager av 20-procentig anrikat uran.

Andra sanktionslättnader omfattar en paus för samtliga försök att ytterligare minska Irans export av råolja, som under nuvarande amerikanska och europeiska sanktioner har sjunkit till ca en miljon fat per dag från ca 2,5 miljoner i början av 2012. USA kommer dessutom att snabbehandla ansökningar om licens för att förse Iran med flygplansreservdelar och tjänster för att garantera säkerheten för landets civila flygplansflotta samt för att upprätta en finansiell korridor i avsikt att underlätta handel med produkter för humanitära ändamål.

Reuters hänvisar till anonyma EU-tjänstemän och rapporterar på måndagen att EU:s regeringar kommer att genomföra samtliga europeiska sanktionslättnader utlovade under interimsöverenskommelsen från och med den 20 januari, första dagen avtalet träder i kraft.

”Allt EU gör träder i kraft den 20 januari” sade en EU-tjänsteman till Reuters. Under interimsöverenskommelsen från 24 november förra året åtar sig EU att stoppa förbudet mot att försäkra och transportera iransk olja för ett halvår med start från avtalets genomförande.

Oljemarknaden tittar noga på förutsättningarna för ett hävande av förbudet mot att försäkra iransk olja eftersom Europas försäkringsklubb Protection and Indemnity (P&I) erbjuder försäkringar till de flesta av oljetankfartygen på den globala marknaden.

Samtliga sanktionslättnader förutsätter att iranska regimen lever upp till sin del av interimsöverenskommelsen under det halvår som avtalet gäller.