Nukleärt, Nyheter

Kärntekniska samtalen visar på USA:s fiendskap mot Iran, säger Khamenei

Prästerskapets högsta andlige ledare Ali Khamenei sade på torsdagen att kärntekniska förhandlingar med världsmakterna hade avslöjat USA:s fiendskap mot den Islamiska staten. Khameneis uttalande kom i hans tal inför en samling prästmän timmar innan iranska regimens och EU:s representanter skulle träffas i Genève för att återuppta förhandlingarna kring ett genomförande av den senaste interimsöverenskommelsen.

“Vi hade meddelat tidigare att i vissa frågor, om vi känner att det är ändamålsenligt, kommer vi att förhandla med Satan (USA) för att stå emot dess ondska”, sade Khamenei inför en samling prästmän enligt iranska regimens officiella nyhetsbyrå IRNA.

“De kärntekniska samtalen visade på USA:s fiendskap mot Iran, iranier, islam och muslimer”, tillade Khamenei.

Representanter från iranska regimen och EU ska hålla ett tvådagarsmöte i Genève med början på torsdagen, den nionde januari, för att diskutera genomförandet av en interimsöverenskommelse mellan Iran och världsmakterna från november förra året. Amerikansk och internationell press rapporterade på onsdagen att USA:s statssekreterare för politiska frågor och chefsförhandlare Wendy Sherman väntas också resa till Genève för att hålla separata möten med representanter från EU och iranska regimen.

Iranska regimens vice utrikesminister och vice chefsförhandlare inom kärnteknikfrågan Abbas Araqchi och Helga Schmid, ställföreträdare för EU:s utrikespolitiske chef Catherine Ashton, ska inleda torsdagens möte där även Wendy Sherman kan komma att delta enligt rapporter.

Khamenei har tidigare backat upp interimsöverenskommelsen med världsmakterna trots hård kritik från politiska och religiösa hårdföra krafter i Iran som ser interimsöverenskommelsen som en överträdelse av iransk suveränitet.

Iranska regimen åtar sig enligt förra interimsöverenskommelsen att ”inte göra ytterligare framsteg” vid sina anläggningar för urananrikning i Fordo och Natanz samt vid Araks tungvattenreaktor under ett halvår. Väl i drift kommer Arak-anläggningen att ge Teheranregimen tillgång till plutonium för vapentillverkning. Prästerskapet åtar sig dessutom att stoppa all urananrikning över 5% samt neutralisera hela sitt nuvarande lager av 20-procentigt uran genom att späda ut det till under fem procent. I utbyte kommer USA och dess allierade att ge Iran begränsade sanktionslättnader inom landets olje-, guld-, fordons- och petrokemisk industri samt inom landets civil flygindustri till ett uppskattat värde av cirka sju miljarder dollar. Internationella atomenergiorgan (IAEA), FN:s kärntekniska övervakningsorgan, ska enligt överenskommelsen ansvara för att kontrollera om iranska regimen lever upp till sina åtagande under de sex månader överenskommelsen gäller.

Khamenei avfärdade även påståendet om att internationella sanktioner mot Iran har pressat den Islamiska staten att komma till förhandlingsbordet för samtal med världsmakterna. “Våra fiender känner inte den stora nationen, Iran. De tror att deras införda straffåtgärder tvingade Iran att inleda förhandlingar. Nej, detta är fel”, sade Khamenei i sitt tal på torsdagen.