Nukleärt, Nyheter

Inga detaljer efter avslutad expertsamtal mellan Iran och stormakter

Iranska regimen och världens sex stormakter avslutade ett möte på expertnivå över Teherans omstridda kärntekniska verksamhet på torsdagen, men det fanns inga omedelbara kommentarer om huruvida parterna hade kommit närmare ett genombrott.

Västerländska diplomater sade att samtalen vid FN-kontoren i Wien kunde hjälpa till att definiera ramverket för ett preliminärt avtal om att hejda Irans urananrikning i utbyte mot en lättnad av sanktionerna. Men de varnade samtidigt före mötet att det inte fanns någon sådan begynnande överenskommelse ännu.

Diskussionerna på expertnivå var den senaste i en rad av möten mellan parterna under den senaste månaden sedan Iran och de sex stormakterna intensifierat sina diplomatiska insatser för att försöka avsluta en tio år gammal konflikt om Irans misstänkta kärnvapenprogram som annars kan leda till ett nytt krig i Mellanöstern.

Iranska regimens förhandlare sade sig vara redo att hantera problemen med landets kärnteknikprogram under senaste samtalen med den så kallade 5+1-gruppen, USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien och Tyskland i Genève den 15-16 oktober. Men de lämnade många detaljer obesvarade, särskilt när det gäller vilka eftergifter Iran vara villig att göra för att bygga omvärldens förtroende, sade diplomater.

5+1-gruppen omedelbara krav är att Iran ska stoppa urananrikningen till 20 procent, skicka ut existerande lager av detta material samt upphöra med verksamheten vid Fordow, landets underjordiska anläggning för urananrikning.

Iranska regimen har signalerat att det kan vara villiga att diskutera att ett stopp för urananrikning  till högre nivå om västvärlden häver alla nuvarande sanktioner mot Iran, något som västerländska regeringar inte är beredda att göra som ett första steg.

Diplomater sade att de skulle titta närmare på detaljerna kring ett sådant avtal vid expertmöte. Sedan ska tjänstemän från de inblandade ländernas utrikesdepartement följa upp dessa med ett samtal i Genève i nästa vecka för att bedöma hur långt Iran är villig att gå i avsikt att lätta på omvärldens oro.