Nukleärt, Nyheter

Iranska regimen kräver nya kärnteknikförslag innan samtal

Iranska regimens utrikesminister, Javad Zarif, säger på söndagen att världsmakterna som förhandlar med Teheran över dess omtvistade kärnteknikprogram måste komma med nya förslag före samtalen i Genève den 15 och 16 oktober, rapporterar Reuetrs.

USA vill att iranska regimen ska svara på världsmakternas förslag som lades fram i februari i år som en utgångspunkt för samtal.

Om parterna inte ens kan komma överens om hur man ska starta förhandlingarna, är det mindre troligt att de kan komma överens om en resolution inom de sex månader som prästerskapets president Hassan Rohani förklarade som  tidsram för att kunna nå en överenskommelse, skriver Reuters vidare.

Den så kallade P5+1-gruppen bestående av FN:s säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar, Storbritannien, Kina, Frankrike, Ryssland och USA samt Tyskland lade fram ett förslag till Iran i februari i år som kräver att iranska regimen ska stoppa urananrikningen till 20 procent, skeppa ut en del av sitt lager av 20-procentig uran ur landet samt stänga den underjordiska anläggningen Fordow  där sådan anrikning sker.

5+1-gruppen erbjöd i gengäld att lätta på internationella sanktioner mot Irans petrokemisektor samt handel i guld och andra ädla metaller.

Amerikanska tjänstemän sade i förra veckan att USA:s utrikesminister John Kerry hade säkrat en överenskommelse från sin kinesiska motpart vilken kräver att Iran svarar positivt på befintliga förslag från världens sex stormakter om landets kärnteknikfråga, rapporterar Reuters utan att namnge tjänstemännen.

”P5+1-gruppens tidigare planen som överlämnades till Iran tillhör historien och de måste komma till samtalen med en ny synvinkel”, sade iranska regimens utrikesminister Javad Zarif under en intervju med prästerskapets statliga television sent på lördagen.

”Spelarna måste lägga undan den här illusionen om att de kan påtvinga något på det iranska folket”, sade Zarif.

Med Rohani som prästerskapets nya president och hans utnämning av USA-utbildade Zarif till utrikesminister och chefförhandlare för kärnteknik förhandlingarna har fått västvärldens regeringar och diplomater att åter drömma om att man kan nå en lösning på den tio år gamla tvisten om iranska regimens kärnteknikprogram.

Västmakterna tror att iranska regimens urananrikning är en täckmantel för att tillverka kärnvapen, medan prästerskapet i Iran  hävdar dess kärnteknikprogram är avsett för civila ändamål som syftar till att generera elektricitet samt används vid en medicinsk forskningsreaktor.

Både Rohani och Zarif har försökt överbrygga misstron mot den Islamiska republiken med en serie möten, tal och intervjuer med USA:s ledande medier vid sidan av FN:s generalförsamling i New York i slutet av förra månaden. Rohanis besök i New York avslutades med ett historiskt telefonsamtal mellan iranska regimens och USA:s president Barack Obama.

Båda presidenterna möter hårt motstånd på hemmaplan från de konservativa krafter som är rädda för att deras regering kan vara alltför villig att ge eftergifter innan den andra sidan tar konkreta steg, rapporterar Reuters.

Iranska regimens högsta andlige ledare Ali Khamenei, prästerskapets verkliga envåldshärskare och den person som har det sista ordet i alla frågor inklusive kärnteknikfrågan, sade på lördagen att han stödde Rohanis diplomatiska öppning med USA men kritiserade vissa aspekter av Hassan Rohanis resa till New York dom ”olämpliga”.

Den högsta andlige ledaren Ali Khamenei sade också att han inte litade på USA som en förhandlingspartner, en känsla som Zarif också upprepade under lördagens intervju.

”Precis som den högsta andlige ledaren sade, vi litar inte på dem och de måste bygga upp iranska folkets förtroende mot dem [både] offentligt och i privata diskussioner”, sade Zarif.