Ekonomi, Nukleärt, Nyheter

Hårda EU-åtgärder väntas om Iran inte samarbetar med IAEA

EU varnar Iran med hårda diplomatiska åtgärder om det inte samarbetar med FN:s inspektörer som försöker avgöra om landet har genomfört kärnvapenrelaterat arbete, rapporterar Associated Press (AP) från Österrikes huvudstad, Wien, på onsdagen.

I ett uttalande på onsdagen inför Internationella atomenergiorganets styrelse som består av 35-nationer sade EU att “åtgärder” var möjliga om Iran inte samarbetar innan november månads slut. Hänvisning till ”åtgärder” är en diplomatisk kod för att återigen hänskjuta ärendet till FN:s säkerhetsråd, vilket skulle kunna öppna vägen för eventuella nya sanktioner, rapporterar AP vidare.

Iranska regimen förnekar att den har genomfört kärnvapenrelaterat arbete och hävdar att all dess kärnteknisk verksamhet är fredligt. Iranska regimen och Internationella atomenergiorganet (IAEA) beskyller varandra för förseningar i att nå en överenskommelse om en sådan utredning.

Tio rundor av förhandlingar under de senaste två åren har misslyckats med att bryta dödläget, skriver AP på onsdagen.

Bägge sidor kommer att mötas igen den 27 september i Wien för att diskutera möjligheten till en eventuell plan ämnad att lösa de kvarstående farhågorna, däribland IAEA:s krav att få tillgång till militäranläggningen Parchin, där FN-organet misstänker att iranska regimen har bedrivit kärnvapenrelaterat arbete.