Nukleärt, Nyheter

Diplomater: Irans 20%-uran växer men dess lager är oförändrad

Iran verkar hålla tillbaka tillväxten av landets lager av mest känsliga nukleära material genom att fortsätta konvertera en del av materialet till reaktorbränsle, sade diplomater till Reuters på måndagen som tillägger att detta ger förmodligen mer tid för förhandlingar mellan Iran och världens stormakter.

Västvärlden följer noga utvecklingen av Irans lager av medelanrikat uran. Israel har hotat att attackera iranska regimens kärnanläggningar om diplomati misslyckas med att stävja prästerskapets misstänksamma kärnteknikprogram och om regimen samlar ihop tillräckligt av medelanrikat uran (tjugoprocentig uran som är ett kort tekniskt steg från vapenanrikad uran) för att kunna tillverka en atombomb.

Iranska regimen fortsätter att hävda att dess kärnteknikprogram är fredligt. Utnämningen av den självutnämnda moderaten Hassan Rohani som prästerskapets nya president har väckt västvärldens förhoppningar om en möjlig öppning i samtalen med Iran för att finna en diplomatisk lösning på den tioårslånga tvisten om regimens kärnteknikprogram.

Sedan Iran började anrika uran till 20% har landet producerat mer än de 240-250 kg som skulle behövas för ett kärnvapen, rapporterar Reuters.

Men iranska regimen har hållit sitt totala lager av tjugoprocentig uran under den mängd som Israel deklarerat som landets ”röda linje”. Detta genom att konvertera en del av det tjugoprocentiga uranet till uranoxidpulver för att enligt utsago få bränsle till en medicinsk forskningsreaktor i Teheran.

Icke-namngivna diplomaterna i FN:s Internationella atomenergiorgan(IAEA) sade till Reuters på måndagen att Iran verkar ha ökat konverteringen under de senaste månaderna. Om detta bekräftas i IAEA:s kommande kvartalsrapport, som väntas komma den 27 eller 28 augusti, betyder det att mängden tjugoprocentig uran gas kommer att öka med mindre än produktionen, vilket har legat på omkring 15 kg per månad.

En av de diplomater som talade med Reuters menade att Irans lager kan visa liten eller ingen tillväxt alls för de senaste tre månaderna och tillade ”alla förväntar sig att det ska finnas lika mycket som tidigare eller mer som konverterats”.

Men han och de andra diplomaterna varnade för att man ska tolka detta som en signal från den nya iranska presidenten eftersom konvertering av uran började i slutet av 2011.

Irans lager av tjugoprocentig uran gas uppgick till 182 kg i maj i år enligt IAEA:s senaste rapport, vilket innebär en ökning med nio procent sedan februari. Men detta är fortfarande långt under Israels uttalade ”röda linje”.

Irans aktiva konvertering kan hjälpa till att hålla tillbaka israeliska militärangrepp mot landets kärnanläggningar medan västerländska diplomater anser att Iran måste göra mycket mer för att lätta på misstankarna kring dess kärnteknikprogram. Diplomater hänvisar till att uranoxidpulver i sig kan konverteras tillbaka relativt snabbt till gasform.

Världens sex stormakter den så kallade 5+1-gruppen, USA, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Kina och Ryssland som förhandlar med Iran vill att landet ska stoppa all anrikning av uran till 20 procent samt upphöra helt med sitt arbete vid den underjordiska kärnanläggningen Fordow där huvuddelen av iranska regimens tjugoprocentiga urananrikning sker idag.

Hassan Rohani, regimens nya president och tidigare chefförhandlare vid förhandlingarna med världsmakterna, har gett löften om att förbättra förbindelserna med omvärlden och minska de internationella sanktionerna mot landet.

Men han fortsätter att insisterar på Irans rätt att anrika uran och sade nyligen att landets principer inte kommer att förändras.

Hassan Rohani sade i helgen att hans landsmän valde honom för att förändra landets utrikespolitik och komma bort från den bombastiska stil som antogs under hans föregångare, Mahmoud Ahmadinejad, enligt Associated Press (AP) från Teheran.

AP citerade den nye presidenten Rohani med att säga ”min regering kommer att anpassa sin taktik för att nå ut till världsmakterna men den Islamiska republiken ska behålla sina principer.”

”Vi har inte rätt att använda utrikespolitiken för att ropa slagord eller klappa. I utrikespolitiken kan man inte tala eller ta ställning utan att uppmärksamma”, sade han under inaugurationen av iranska regimens nye utrikesminister, Mohammad Javad Zarif.