Motståndsrörelsen, Nyheter

Internationella fördömanden av terroristattacken mot Camp Liberty

Storbritannien, Kanada och Norge fördömde lördagens terroristattack mot Camp Liberty i separata uttalanden.

Även ordförande för amerikanska senatens utrikesutskott, Robert Menendez, fördömde attacken i ett uttalande på måndagen och krävde att de ansvariga ska ställas inför rätta.

Han sade att irakiska regeringen behöver göra mer för att garantera lägerinvånarnas säkerhet då lördagens attack är en tragisk påminnelse om att dem är sårbara för terroristattacker.

Storbritanniens utrikesdepartement fördömde också attacken mot Camp Liberty i Irak och uppmanade den irakiska regeringen att göra en grundlig utredning och se till att de ansvariga ställs inför rätta.

Även Storbritannien framhöll att den irakiska regeringen bör göra allt den kan för att garantera Liberty-invånarnas säkerhet och välbefinnande.

Norge fördömer lördagens attack mot Camp Liberty där två lägerinvånare omkom och flera skadades, står det i norska utrikesdepartementets uttalande som tillägger att detta är den andra attacken mot lägret där medlemmar av den iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin bor.

Norska utrikesdepartementets uttalande uppmanar de irakiska myndigheterna att förhindra ytterligare sådana attacker [i framtiden].

Uttalandet som utfärdades av  statssekreterare Gry Larsen tillade att den norska regeringen har vid upprepade tillfällen uppmanat de irakiska myndigheterna att säkerställa lägerinvånarnas säkerhet och skydda deras rättigheter.

John Bird, Kanadas utrikesminister, fördömde raketattacken mot Camp Liberty i ett uttalande.

Den kanadensiska regeringen fördömer i starkast möjliga ordalag den senaste attacken mot obeväpnade civila i Camp Liberty, står det i uttalandet. ”Vi uppmanar den irakiska regeringen att vidta omedelbara åtgärder för att förbättra säkerheten. Den irakiska regeringen ska omedelbart utreda och lagföra de förövare som står bakom denna terroristattack”, tillägger det kanadensiska uttalandet.

Även en av Europaparlamentets vicepresident, Alejo Vidal-Quadras, fördömde attacken mot Camp Liberty och krävde att de ansvariga ska ställas inför rätta, i ett uttalande som även uppmanar internationella samfundet att vidta åtgärder för att Liberty-invånarna ska få återvända till Camp Ashraf, deras tidigare hem, eftersom det är relativt säkrare och erbjuder bättre skydd mot framtida raketattacker.