Nukleärt, Nyheter

Stormakterna uppmanar Iran att uppfylla FN:s krav

Stormakterna uppmanar Iran på onsdag att omedelbart fullgöra alla sina skyldigheter enligt resolutionen av FN:s säkerhetsråd angående landets kärnenergiprogram och uppfylla kraven av IAEA:s högsta råd.

FN:s säkerhetsråds fem permanenta medlemmar och Tyskland har också uttryckt djup oro över att Iran fortsätter att driva verksamhet inom kärnkraftsområdet vilket strider mot motsvarande resolutioner av IAEA:s högsta råd och FN:s säkerhetsråd.

IAEA:s  tillträde till Parchin är särskilt viktig, sade medlarsexan. FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) har misslyckats att övertala iranska regimen att låta organet fortsätta en utredning kring misstankar om att Iran har bedrivit forskning relaterad till tillverkning av kärnvapen.

Stormakterna sade också att de är ”djupt oroade” över Irans urananrikningsprogram och en reaktor som producerar plutonium när den är klar.

Yukiya Amano, chef för FN:s atomenergiorgan (IAEA) sade i måndags att IAEA-inspektörer kan återvända tomhänta även om Iran skulle tillåta dem att besöka militärbasen i syfte att undersöka misstankar om tidigare forskning kring kärnvapentillverkning.

Amano hänvisade till iranska regimens omfattande saneringsarbete för att avlägsna alla spår av olaglig kärnteknikverksamhet vid anläggningen.