Nukleärt, Nyheter

Iranska regimen trotsar sanktioner istället för att bemöta omvärldens oro

“Iran befinner sig i ett ”smart ekonomiskt krig” mot västmakterna, vars straffåtgärder mot landets kärnenergiprogram skadar vissa iranier”, sade iranska regimens president Mahmoud Ahmadinejad på lördagen enligt Agence France-Presse (AFP).

“Riktade sanktioner som [Irans] fiender säger ska vara förödande har lett till en minskning av vår oljeförsäljning. De [västvärlden] låter inte ens oss överföra oljepengarna”, sade Ahmadinejad vidare i en direktsänd intervju med regimens statliga television, med hänvisning till EU:s oljeembargo.

“De trodde att Irans ekonomi skulle kollapsa, men det gjorde det inte. Iran bedriver ett smart ekonomiskt krig mot fienden”, sade han.

Ahmadinejad tillade enligt AFP att hans regering hade “hittills lyckats kontrollera” effekterna av sanktioner på ekonomin men medgav att “sanktionerna hade pressat vissa iranier hårt”. Han gav dock inga detaljer kring hur Iran slåss mot sanktionerna av rädsla för att västmakterna skulle upptäcka metoderna i deras strävan att tvinga iranska regimen tillbaka till förhandlingsbordet över dess kärntekniska ambitioner.

“Jag kan inte gå in på de hårda påtryckningar som fienden utövar och hur vi gör för att hantera dem. Vi har hittills lyckats kontrollera detta slag och det har inte gått som de förutspådde”, tillade han.

Samtidigt rapporterar Associated Press (AP) och hänvisar till en rapport från regimens statliga television på söndagen där iranska regimens oljeminister hävdade att “Iran har lyckats överkomma sanktioner vid försäljning av sin olja”.

Rostam Ghasemi, tidigare befälhavare för Revolutionsgardet och numera regimens oljeminister som finns på den internationella sanktionslistan, sade att “oljeindustrin var i ”dåligt skikt” för cirka två månader sedan på grund av oljeembargot men genom att förlita oss till planering inom oljeindustrin har vi nästan kunnat överkomma flaskhalsarna”.

Ghasemi tillade enligt AP att “Irans oljesektor kan exportera landets olja till världens “yttersta hörn””. Men Ghasemis kommentarer motsägs av kungörande från Kina, Indien och Sydkorea nyligen om att de har skurit ner sina oljeimporter från Iran för att följa internationella sanktioner.

Ghasemi sade även att “Iran hade upprättat en egen försäkring för oljetankfartyg efter att västerländska företag vägrat att erbjuda dem försäkring. Väst skapade störningar i oljetransporten, den viktigaste delen av handeln, genom att återkalla försäkringar”, sade Ghasemi vidare och tillade ”en stor del av Irans intäkter kommer från oljeexporten, vilket gör ”embargot till en mycket viktig fråga”.

Den brittiska tidningen Daily Telegraph avslöjade i oktober att “en iransk tjänsteman hade inrättat ett internationellt nätverk för penningtvätt” och rapporterade att en högt uppsatt medhjälpare till iranska regimens president Mahmoud Ahmadinejad har utnyttjat resor till Wien för att trotsa FN:s sanktioner i avsikt att bygga ett internationellt nätverk för penningtvätt som finansierar regimens inköp av utrustning på den svarta marknaden.

En högt uppsatt departementschef har utnyttjat minst två besök till Wien i år för att genomföra transaktioner värda miljoner euro, enligt Telegraph som hänvisar till sina källor. Uppgifterna om tjänstemannen

Västerländska tjänstemän bekräftade att tjänstemannen är en regelbunden besökare av den österrikiska huvudstaden och har rest för längre vistelser varje år sedan 2007.

Medan tjänstemannen och Centre for Innovation and Technology Cooperation (Centrum för innovation och teknologiskt samarbete) som är en del av Ahmadinejads presidentkansli finns på amerikanska finansdepartementets sanktionslista, har inga åtgärder vidtagits mot tjänstemannen i Europa.

Pengar som går genom det iranska nätverket misstänks föras in i Europa via diplomatiska kanaler i leveranser om en halv miljon euro, skriver Telegraph och tillägger att “dessa leveranser är grupperade i serier om fem som ska överlämnas till långivare i Österrike, Tyskland och Italien. Utbetalningar från nätverket har dokumenterats som överföringar till konton så långt bort som i Ryssland och Kina för att betala för varor som sedan skickas till Iran”.

Telegraph rapporterar vidare att interna dokument från centret som tidningen erhållit genom iranska oppositionsgruppen Folkets Mojahedin tyder på att tjänstemannen har valt Österrike som ett nav.

“Österrikes kapacitet är mycket hög och vi har haft bra kapacitet hos dem sedan den islamiska revolutionen. När det gäller teknikproduktion är vi för närvarande i kontakt med vissa grupper där som är aktiva inom den politiska ekonomin och även har oberoende lobbygrupper. Det är också möjligt att använda österrikiska banker”, står det i den granskning som undertecknats av tjänstemannen.

Tjänstemannen sägs ha tillbringat mer än en vecka i Österrike i april och september i år och hållit möten med en nyckelgrupp om fyra löjtnanter där två är iranska affärsmän och två är österrikare.

Österrikiska tjänstemän sade att besöket i september var den senaste av tjänstemannens sex resor sedan han blev utnämnd till chef för direktoratet. Centre for Innovation and Technology Cooperation (Centrum för innovation och teknologiskt samarbete) är ett viktigt instrument för regimen i dess försök att leverera teknik till sitt kärnteknikprogram, rapporterar Telegraph den 21 oktober.